11.10.2018 | Blogg

Vi behöver en upprättelse för kunskap och vetenskap

I politiken, precis som i livet i övrigt, gäller den gamla visdomen om att skynda långsamt, att man ska tänka efter före. Under den senaste valperioden har det varit mycket buller och bång, men mindre eftertanke. Nedskärningarna i Finlands viktigaste konkurrensfördel det vill säga kunskapen är ett iögonenfallande exempel. Jag anser att satsningar på kompetens, utbildning och forskning är den enda hållbara vägen till framgång. Det gäller såväl enskilda individer som hela samhället.

Därför behövs en helomvändning i utbildningspolitiken. Vi behöver en upprättelse för kunskap och vetenskap. Det har betydelse också på ett samhälleligt plan, för ju mer kunskap och information vi har, desto mer övervägda är de beslut vi fattar.

En upprättelse för kunskap och vetenskap innebär i praktiken att vi satsar på grundforskning, tillämpad forskning, produktutveckling och innovationsverksamhet samt gör det finländska forskarsamfundet lockande internationellt.

SDP tror starkt på att det lönar sig att betona kunskapens roll som framgångsfaktor. Till tänkesättet hör även att utbildning och forskning inte ses som budgetutgifter. Satsningar på utbildning och kunnande är investeringar som ger god avkastning.

Vi vet, tack vare vetenskap och forskning, att världen förändras snabbare än vi kunde tänka oss ens för ett årtionde sedan. Det hänger på oss och vårt kunnande om förändringen är ett hot eller en möjlighet. I förändringen behövs en klar vision om hur vi vill utveckla och förnya vårt kunnande.

SDP:s svar är Kunskapsstigen 2030, med vilken vi åtgärdar kunskapsunderskottet, förbättrar människors kompetens och Finlands kunskapsnivå samt satsar på livslångtlärande. Kunskap innebär framgångsrika finländare, ett framgångsrikt Finland.

Jag har besökt högskolor runt om i Finland och känner mig alltid stärkt efteråt. En orsak är trevliga minnen från min egna studietid, en annan är att jag njuter av atmosfären på högskolorna. Kunskap vinner osanning, nyfikenhet vinner likgiltighet och viljan att lära sig nytt vinner förlamning.

Det är fint att så många studerande kandiderar i studentkårens delegationsval i höst. Studentkårernas valda representanter får dra upp riktlinjer och visioner för utbildningens framtid i Finland. Desom väljs gör skillnad. Inte minst för att den studentrörelse de bildar är en av de starkaste och mest inflytelserika rörelserna i Finland.

Studentrörelsen och SDP:s målsättningar har mycket gemensamt. Vi vill satsa på kunskap och utbildning. Vi vill skapa framtidstro och en bättre morgondag. Jag hoppas studentrörelsen fortsätter föra en aktiv, kunskaps- och faktabaserad samhällelig debatt. Ju mer de studerande utmanar beslutsfattarna, desto bättre blir samhället. Även ur det perspektivet är de studerande Finlands framtid.


Antti Rinne
SDP:s ordförande