23.09.2022 | Blogg

Kandidatblogg: Hur vi kan påverka Finlands högskolepolitik, både genom nationellt och internationellt arbete

Att som studerande förbereda sig inför nästa år är som att hitta sin bil i en snöstorm: du vet att det kan vara kallt, att du kanske inte hittar din bil under de djupa snöhögarna och det finns en risk att handtagen har frusit fast. Men det kan också hända att plogbilen redan åkt förbi dig och att vägarna är framgrävda och att du i lugn och ro kan sätta dig i ratten och köra iväg. SAMOK är och ska vara plogbilen för alla Finlands yrksehögskolestuderanden under riksdagsvalen. Vi vet att snöstormen inte kan stoppas helt och hållet och vi vet också att vi inte kan ändra på vädret, men det som vi kan göra är att vara förberedda och göra det bästa av situationen. 

Men det räcker inte, att vi som studerandes intressebevakare endast fokuserar på vår inrikespolitik, utan vi måste kunna titta lite bredare. Vi vet att det EUs högskolepolitik blir djupare år för år och att vi måste vara där på barrikaderna och göra oss synliga också för de beslutsfattare som sitter i Bryssel. Trots att vi i många fall är föregångare när det kommer till europeisk utbildningspolitik, har vi ännu en lång väg att gå. Men för att vi verkligen ska kunna vara synliga och höras i europa, måste vi skapa en stark och enig front i Finland. Det spelar ingen roll ifall din högskola befinner sig i en storstad eller i en liten kommun, vi måste tillsammans lyfta upp både de större bekymren samt de vardagliga problemen vi trampas med alla dagar. SAMOK måste vara modig, utåtriktad och envis när det kommer till studerandes rättigheter, för det finns ingen annan som bevakar våra intressen förutom vi. 

Förutom synlighet, måste vi också visa vårt intresse för våra internationella studeranden, vi måste visa att vi i Finland faktiskt är föregångare i både utbildning och i vårt samhälle. Och framförallt måste vi visa att det faktiskt är vi som är framtiden.

Men tillbaka till plogbilen: för att vi ska veta vilka vägar som ska röjas och var det verkliga behovet i Finland finns, måste vi också ha en bild av vilket behov Finlands högskolestuderande har. Var hjälpen behövs och vad som kan och bör göras. Ingenting sker under en kväll, men tillsammans med tillräcklig sakkunnighet och passion kommer vi redan väldigt långt. Men plogbilen behöver också servas, vi måsta ta hand om den så den kan ta hand om oss studeranden. Vi måste välja in de mest sakkunniga och passionerade människorna för att jobba med den, för att köra och styra den, vi måste rita upp kartan som plogbilen ska följa, och vi måste lita på att alla drar sitt strå till stacken.

 

Författare: Ida Flemmich, kandidat till SAMOKs ordförande år 2023