16.05.2019 | Blogg

I Bryssel fattas beslut i frågor som också gäller dig – vad betyder det i praktiken? 

Räck upp handen om du röstade i förra Europavalet?

Om du inte räckte upp handen, tillhör du majoriteten i Finland. I Europavalet 2014 valde över 60 procent av alla röstberättigade att inte använda sin rösträtt. I samma val lät oerhörda 90 procent av alla unga 18–24-åringar bli att rösta. Det är svårt att skylla på någon i detta fall: Den europeiska unionens inverkan på finländarnas vardag förblir ofta höljd i dunkel. 

Nå varför borde vi egentligen rösta i Europavalen?

Tycker du om att köpa saker som tillverkas utanför Finland? En av EU:s viktigaste uppgifter är att knyta handelsavtal, via vilka EU-länderna har lättare att föra handel med världen omkring. Tack vare detta får även vi i Finland lättare och billigare tag på olika produkter som inte tillverkas här. 

Äter du finsk eller europeisk mat? En stor del av EU:s budget används till lantbruksstöd, med vilken matproduktionen både i Finland och i andra EU-länder stöds. När du äter mat producerad utanför EU, påverkar EU även detta: all mat som säljs inom EU-området måste till exempel följa EU:s säkerhets- och miljönormer. 

Vill du åka iväg som utbytesstudent? Erasmusprogrammet som finansieras av EU är det överlägset mest populära sättet att fara iväg på ett utbyte. Om du istället vill genomföra hela utbildningen i hemlandet, påverkar EU dig även då: exempelvis stödjer EU yrkeshögskolornas verksamhet i Finland med tiotals miljoner euro varje år. 

Vill du röra dig utanför Finlands gränser? Som medborgare i EU kan du i praktiken röra dig fritt och utan gränskontroller i nästan hela EU-området. Om du råkar ut för en olyckshändelse på resan, får du vård i alla EU-länder utan problem. Om ditt flyg ställs in, säkerställer EU:s konsumentskyddsbestämmelser att du inte hamnar i knipa någonstans i Mellaneuropa. Om du skulle vilja arbeta någon annanstans i Europa, blir det mycket enklare tack vare vår gemensamma EU-lagstiftning.  

EU har betydelse!

Om du köper något, äter något, rör dig eller studerar, påverkar EU även dig. Jag vågar nästan påstå att EU påverkar din vardag ofta, till och med mer än Finlands riksdag. 

Den viktigaste anledningen till att påverka och rösta tycker jag ändå att berör frågor utanför vardagslivet: EU är en så pass stor aktör att den kan påverka vår tids största frågor. Den största av dessa är miljön. I Europaparlamentsvalet kan vi påverka vilken slags miljöpolitik Europa ska föra och främja. Det är vår generations ödesfråga. 

Europaparlamentsvalets förhandsröstning började 15.5. Jag ska rösta i Europavalet, eftersom EU påverkar min vardag så starkt – och framför allt för att EU även kan påverka allas vår framtid. Rösta du också. 

 

Iiris Hynönen
Ordförande

 

Europaparlamentsvalets förhandsröstning i hemlandet 15.-21.5.

Själva valdagen 26.5.

Röstningsställen och annan viktig information om europaparlamentsvalet på adressen val.fi

koulutustaprkl.fi/eu