04.04.2024 | Blogg

Gästblogg: EU-valet 2024 – Vem bryr sig?

Än en gång närmar sig valet till Europaparlamentet och det politiska klimatet blir allt hetare i hela Europa. Valet är inte bara en cirkuskonst, som i vissa odemokratiska länder, utan det återspeglar medborgarnas bekymmer och förväntningar inför framtiden. När valdagen närmar sig är det viktigt att titta på de viktigaste valtemana. Medborgarna kommer också att ha möjlighet att rösta på representanter som åtar sig att lösa dessa viktiga frågor.

De viktigaste temana i valet är klimatförändringarna, säkerheten och ekonomin.

EU-valet 2019 var även det ett klimatval, men ämnet är fortfarande aktuellt. Om vi inte agerar för att stävja klimatförändringarna är det meningslöst att tala om ekonomi eller säkerhet. Om världen brinner, vad spelar längre någon roll då? Därför är det värt att intressera sig för EU-valet, eftersom EU kan påverka med sina klimatåtgärder och EU kan påverka globalt om din eller dina efterkommandes existens är hotad på den här planeten.

Säkerheten kommer säkert att diskuteras utifrån gränspolitiken, invandringen och Ukraina. I denna oroliga tid är det viktigt att förstå att säkerhet sträcker sig långt bortom enbart militära frågor. EU måste kunna svara på många typer av hot, vare sig det handlar om terrorismbekämpning, cyberattacker eller ekonomiska utmaningar. Att delta och engagera sig i demokratin bygger fred, och därför är EU-valet av intresse för alla som önskar en framtid med såväl säkerhet som fred.

Vad vore ett val utan diskussioner om ekonomi? Åsikterna kan gå isär, men i vilket fall som helst diskuteras pengar i detta val. Viktiga frågor är bland annat användningen av strukturfonder, jordbruksstöd, investeringar i forskning och utveckling samt finansieringen av EU:s yttre åtgärder. Det är en bra idé att intressera sig för EU-valet, eftersom det påverkar finansieringen av din högskola och därmed dina studier.

Slutligen är ekonomiska frågor nära kopplade till andra viktiga valteman, såsom klimatförändringar och säkerhet. Kampen mot klimatförändringarna kräver till exempel betydande investeringar i grön ekonomi och hållbar energi, medan säkerhetspolitiken kan bidra till ekonomisk stabilisering och investeringssäkerhet.

Studerande och unga är nutidens och framtidens byggare. Valet ger en möjlighet att påverka den politiska inriktningen och delta i samhällsdebatten. Varje röst räknas, och studerandes aktiva deltagande i valet förändrar framtidens kurs. Även om inte du röstar så kommer alla boomers att göra det.

Författare: Maria Jokinen, sakkunnig, Finland i Europa