01.11.2022 | Blogg

En blogg om Svenska Dagen

Pappa betalar, Tove Jansson och segelbåtar. Stereotyper om de finlandssvenska medborgarna, som används både som skyms men också som någonting som för oss samman.

 

Svenska dagen, en dag som grundades för att stärka de svenskspråkiga medborgarnas samhörighet i Finland, som numera är en dag för att respektera Finlands tvåspråkighet och bevara det finlandssvenska kulturarvet, firas den 6.11. Men vad är det kulturarvet egentligen, att gå på teater och dricka skumppa, eller är det någonting mer, någonting djupare?

 

Från en högskolepolitisk synvinkel är det svenska språket en viktig del av Finlands högskoleutbildning, det att du kan utbilda dig även på ditt modersmål är inte bara viktigt utan grundläggande för att vi ska kunna bevara det svenska språkets ställning som Finlands andra officiella språk. Av Finlands över 300 000 studeranden är ca 17 000 av dem svenskspråkiga. Ungefär 7 500 av dessa studeranden går på yrkeshögskola, och är därmed representerade av SAMOK, som också är ett tvåspråkigt förbund. 

För att vi i framtiden också ska kunna erbjuda tjänster på svenska; grundskola, sjukvård etc, behöver vi svenskspråkiga högskoleutbildningar. 

 

Det svenska språket är inte bara ett ämne man tvingas ta i grundskolan, utan också en nyckel till ett nordiskt samarbete och till fler språkkunskaper. Att lära sig språk är aldrig ett misstag, och du kommer alltid att ha nytta av den kunskapen, oavsett ifall du väljer att fortsätta använda det språket eller inte, det öppnar upp möjligheten för ännu mer språkkunskap, som är viktigt i en allt mer internationell värld. Låt oss värna om det som är Finland, ett flerspråkigt och mångkulturellt land.

 

Många kan kanske fråga, ifall det svenska språket ännu är relevant, men när vi t.ex. djupdyker in i studievärlden och särskilt in i studiekulturens färgglada värld, ser vi att det svenska språket inte bara är relevant, utan det har präglat hela Finlands studiekultur.

Allt från Helan går, till spex till halare, har en gång exporterats till Finland från Sverige, men har också integrerats till vår egen studiekultur och är numera en stor del av den identiteten Finlands studerande känner. Och det är ett av de viktigaste kulturarven vi fortfarande bär med oss, det är inte bara en del av de finlandssvenska kulturarvet, det är en del av Finlands kulturarv. 

Glada Svenska dagen åt er alla!