Därför spelar fullmäktigevalet en roll

 In Blogg

Samhället bygger vi tillsammans. Att få vara med och påverka är en av våra finaste rättigheter. Precis som det är alldeles nödvändigt för demokratin i landet att människor ställer upp i val och röstar, så är det också viktigt inom högskolevärlden. I Finland är det riksdagen som har den högsta beslutsfattande makten, på motsvarande sätt är delegation det organ som utövar den högsta beslutsfattande makten inom studerandekåren. För den som vill påverka den egna högskolans verksamhet och också påverka studerandenas ställning i hela landet är det bästa sättet att antingen själv ställa upp i val eller rösta på en kandidat som du tror att gör sitt bästa för att göra studerandenas röst hörd under det kommande året.

Studerandeförbunden har under åren haft flera lyckade och synliga kampanjer för att på olika sätt förbättra studerandenas ställning, och de har gett resultat. För att alla, oberoende hur tjock plånboken är, ska ha möjlighet att utbilda sig på högskola är det alldeles avgörande att studiestödet räcker till. År 2011 fördes den framgångsrika kampanjen om att indexbinda studiestödet som ledde till att indexbindningen trädde i kraft från och med 1.8.2013.

Vi i Svenska folkpartiet har länge ansett att också yrkeshögskolestuderande ska få ta del av Studenthälsan. Därför gläds jag med studerandeförbunden att det här förslaget nu gått framåt och behandlas i riksdagen under hösten!

Det är inte bara viktigt ur ett demokratiskt perspektiv att studerande ställer upp och röstar i fullmäktigevalet, utan det ger också värdefull erfarenhet och ett kontaktnätverk som är till nytta också efter studietiden. Att få vara med och besluta om budget och planera verksamhet ger perspektiv och ansvarskänsla, oberoende om du har ett intresse av att bli en politisk påverkare eller göra något helt annat efter studietiden.

Då jag studerade juridik vid Helsingfors universitet var jag aktiv i juristklubben Codex styrelse under min studietid och satt med som studerandemedlem i fakultetsrådet där bland annat professor Mikael Hidén ingick. Jag kunde nog inte tänka mig som studerande att jag en dag skulle vara invald i riksdagen och många gånger få höra professor Hidén uttala sig som sakkunnig i utskottet.

Vi i Finland har ett av världens bästa utbildningssystem. För att det ska vara så också i fortsättningen krävs det insatser av både oss riksdagsledamöter och aktiva studerande som vill påverka vid sin högskola.

Anna-Maja Henriksson
Partiordförande, riksdagsledamot (SFP)

Start typing and press Enter to search