Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry

Olemme ammattikorkeakouluopiskelijoiden itsenäisesti hallitsema valtakunnallinen, sitoutumaton ja riippumaton edunvalvonta- ja palvelujärjestö. Huolehdimme opiskelijoiden näkemysten saattamisesta valtionhallinnon ja muiden yhteistyötahojen tietoon sekä järjestämme opiskelijoille erilaisia valtakunnallisia palveluja ja alennuksia. SAMOKiin kuuluvilla opiskelijakunnilla on yhteensä noin 59 000 jäsentä. Kaiken kaikkiaan edustamme noin 140 000 ammattikorkeakouluopiskelijaa.

Ajankohtaista

European Students’ Union ESU pettynyt komission kaavailtuun salkkujakoon

Uutiset // 5.9.2014

0

European Students’ Union ESU on pettynyt komission kaavailtuun salkkujakoon. ESU on huolestunut siitä, että komissio näkee vain koulutuksen välinearvon eikä ota huomioon koulutuksen muita, esimerkiksi yhteiskunnallisia, ulottuvuuksia. ESU:n ja Organising Bureau of European School Student Unions OBESSU:n kannanotto on luettavissa englanniksi.

Lue lisää

Lausunto: Kommentti korkeakoulujen opiskelijavalintauudistuksen toisen vaiheen toteutuksesta

Lausunnot // 29.8.2014

0

SAMOK lausui pyydettynä 29.8. opetushallitukselle liittyen korkeakoulujen opiskelijavalintauudistuksen toisen vaiheen toteutukseen.

Lue lisää

Miksi kiusaat?

Blogi // 21.8.2014

0

Kouluvuosi on jälleen aluillaan ja tänäkin syksynä on tärkeä kiinnittää huomioita opiskelutovereiden hyvinvointiin. Opettajat, tuutorit ja opiskelijat, olette yhdenvertaisen ja kasvattavan yhteisön jäseniä, älkää antako kiusaamisen saada jalansijaa yhteisössänne.

Lue lisää

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle ulkomaalaislain muuttamiseksi

Lausunnot // 19.8.2014

0

SAMOK pitää hyvänä muutosten yleisiä tavoitteita edistää erityisesti kansainvälisten opiskelijoiden mahdollisuuksia työllistyä valmistumisensa jälkeen Suomeen sekä helpottaa oleskeluluvan hakemista niille, joille Suomen edustusto on pitkän ja hankalan, joskus jopa mahdottoman matkan päässä.

Lue lisää

Sitoutumattomat opiskelija- ja nuorisojärjestöt: ELÄKEJÄRJESTELMÄN ON JOUSTETTAVA TYÖKYVYN MUKAAN

Kannanotot ja kommentit // 19.8.2014

0

Sitoutumattomat opiskelija- ja nuorisojärjestöt vaativat, että meneillään olevissa työeläkeneuvotteluissa muistetaan rakenteellisten muutosten lisäksi myös työelämän laatua parantavat toimenpiteet. Keskeisin keino pidentää työuria on se, että työelämä joustaa työkyvyn ja työssä jaksamisen mukaan. Uuden eläkeratkaisun tulee edelleen ottaa huomioon yksilölliset erot ihmisten työurissa ja mahdollistaa eläkkeelle jääminen joustavasti.

Lue lisää

Lausunto opiskeluterveydenhuollon kehittämistyöryhmän toimenpide-ehdotuksista

Lausunnot // 15.8.2014

0

Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry on pääosin tyytyväinen ehdotettuihin opiskeluterveydenhuollon kehittämistoimenpide-ehdotuksiin. SAMOK katsoo, että opiskeluterveydenhuollon tulee olla laadukasta ja saavutettavissa olevaa. Opiskeluterveydenhuollon toimintojen tulisi muodostaa yhtenäisen kokonaisuuden. Lisäksi opiskeluterveydenhuollon palveluissa tulee korostua terveysongelmien ennaltaehkäisy.

Lue lisää