Emmi Lainpeltoordförande

[email protected]samok.fi

050 389 1000

Ansvarsområde: Ledningen – Påverkningsarbete och internationellt arbete
Fadderstuderandekår: JAMKO och METKA

Start typing and press Enter to search

Vellu Taskila