UKM, FSF och SAMOK påminner: Genom att ta ansvar på fritiden främjar vi ökad närundervisning vid högskolorna och en återgång till det normala så snabbt som möjligt

Alla studerande har rätt att inleda studierna på ett tryggt sätt. Det gemensamma målet är att närundervisningen ska kunna ökas betydligt vid högskolorna under höstterminen. Umgänge mellan människor såväl inom närundervisningen som inom studerandeverksamheten på fritiden främjar välbefinnandet och stärker samhörigheten. Det är särskilt viktigt att förbättra studieförmågan och välbefinnandet när pandemiläget fortsätter.

Undervisnings- och kulturministeriet, Finlands studentkårers förbund FSF rf och Finlands studerandekårers förbund SAMOK vill påminna om att man genom gemensamma insatser kan trygga möjligheten för närundervisningen att fortsätta och bidra till att pandemin fås under kontroll så snart som möjligt.

Enligt Institutet för hälsa och välfärds uppföljning är risken för att coronaviruset sprids i närundervisning liten när bekämpningsåtgärderna iakttas. Högskolorna har utmärkta förutsättningar att vidta dessa åtgärder. Däremot har det uppstått smittkedjor som börjat vid olika fritidsevenemang, och i det rådande epidemiläget är risken för smitta stor om inte tillräckliga bekämpningsåtgärder vidtas vid evenemangen.

Vid ordnandet av studerandeevenemang där man kan få kamratstöd och lära känna varandra ska regionala och lokala föreskrifter, anvisningar och rekommendationer följas. Det är viktigt att

  • använda munskydd även om man fått vaccin
  • undvika fysisk kontakt och hålla säkerhetsavstånd, i synnerhet inomhus
  • säkerställa tillräcklig ventilation
  • inte träffa andra när man har symtom, utan söka sig till test
  • de studerande tar en komplett vaccinationsserie

På detta sätt kan vi förhoppningsvis träffas under friare former redan senare på hösten.

Det ligger i allas intresse att ordna och delta i evenemang på ett hälsosäkert och ansvarsfullt sätt. UKM, FSF och SAMOK vill tacka studerandeorganisationerna för sin kreativitet när det gäller att hitta säkra lösningar vid ordnandet av evenemang och skapandet av gemenskap. Ni har stött många högskolestuderandes välbefinnande och studieförmåga under de senaste svåra och exceptionella 1,5 åren!

Uppdaterade regionala begränsningar och rekommendationer kan läsas på statsrådets webbplats. Där finns länkar till sjukvårdsdistriktens webbplatser med mer detaljerad regional information:

Information om coronaläget och begränsningarna i regionerna på sjukvårdsdistriktens webbplatser

Mer information:

  • ordförande Oona Löytänen (Finlands studerandekårers förbund SAMOK rf), tfn 050 389 1000
  • överdirektör Atte Jääskeläinen (undervisnings- och kulturministeriet), tfn 0295 3 30309
  • ordförande Annika Nevanpää (Finlands studentkårers förbund FSF rf), tfn 044 906 5007