Studerande, rösta på förhand!

Förhandsröstning blir viktigare för studerande i och med att kommunalvalet sköts upp. En betydande del av studerandena flyttar bort från studieorten på sommarmånaderna, och därför är förhandsröstning ett bra sätt för studerande att göra sin röst hörd i kommunalvalet.

Den överraskande och rekordlånga valvåren kulminerar snart. Det är bara 18 dygn kvar till den egentliga valdagen i kommunalvalet. Det är dock redan nu möjligt att rösta, eftersom förhandsröstningen har börjat i dag och avslutas den 8 juni.

Det faktum att kommunalvalet har skjutits fram från april till juni påverkar särskilt studerandes möjligheter att använda sin rösträtt, eftersom en betydande del av studerandena flyttar bort från studieorten på sommarmånaderna på grund av arbete eller av någon annan orsak. Att rösta på förhand är ett bra sätt för studerande att göra skillnad om det inte är möjligt att resa tillbaka till studieorten på den egentliga valdagen.

Förhandsröstning betyder att du kan rösta före den egentliga valdagen under en förhandsröstningsperiod som anges i vallagen. Du behöver inte ha någon särskild orsak eller ansöka om särskilt tillstånd för att kunna rösta på förhand. Du behöver bara ta med ett identitetsbevis till förhandsröstningsstället. Läs mer om förhandsröstningen: https://vaalit.fi/sv/forhandsrostning.

Varje röstberättigad kan fritt välja om hen röstar på den egentliga valdagen eller på förhand. Alla röstberättigade kan dessutom välja att rösta på vilket som helst av de allmänna förhandsröstningsställena i Finland eller utomlands. På den egentliga valdagen är det däremot endast möjligt att rösta på det ställe som fastställts som personens vallokal enligt hens bostadsort.

Du kan påverka beslutsfattandet i din kommun eller stad lika mycket oavsett om du röstat på förhand eller på den egentliga valdagen. Varje röst som en studerande eller en ung person ger är viktig, eftersom bara cirka var tredje röstberättigad under 26 år röstade i kommunalvalet 2017. Till exempel använde nästan 70 procent av 55–64-åringarna sin rösträtt.

”Stads- och kommunfullmäktige fattar beslut om precis de frågor som ligger nära studerandes vardag, såsom till exempel kollektivtrafik, fritidsmöjligheter och byggande av studentbostäder. Därför är det viktigt att varje studerande använder sin rösträtt i kommunalvalet. Studerandes röst är värdefull”, påminner studerandeorganisationerna.

Studerande! Nu har du chans att påverka framtida beslutsfattande i din hemkommun. Kom ihåg att vi gör en bättre studentstad tillsammans!

 

Mer information:

Finlands studentkårers förbund (FSF)

Ville Jäppinen

[email protected]

tfn +358 44 906 5001

 

Finlands studerandekårers förbund – SAMOK rf

Oona Löytänen

[email protected]

tfn +358 50 389 1000

 

Studerandenas Idrottsförbund (OLL)

Essi Lumme

[email protected]

tfn +358 44 780 0216

 

STTK:s studerande

Markus Kutvonen

[email protected]

tfn +358 44 544 9106

 

Akavas studerande

Veera Nyfors

[email protected]

tfn +358 40 511 9370