SAMOKs styrelse 2022 har sex medlemmar

 In Pressmeddelande, SAMOK meddelar

Finlands studerandekårers förbund – SAMOKs styrelse för 2022 har valts. På torsdagen valdes ordförande Emmi Lainpelto (Tammerfors yrkeshögskolan studerandekår Tamko) och vice ordförande Rico Martikainen (Sydöstra Finlands yrkeshögskolan studerandekår Kaakko). Förbundsmötet som sammanträdde i två dagar valde dessutom fyra styrelsemedlemar.

Invald i styrelsen är Erica Alaluusua (Yrkeshögskolan Haaga-Helias studerandekår Helga), Ida Flemmich (Yrkeshögskolan Arcadas studerandekår – ASK), Jenna Jourio (Yrkeshögskolan Laureas studerandekår Laureamko) och Tekla Kosonen (Yrkeshögskolan Metropolias studerandekår METKA).

Under torsdagen och fredagen har förbundsmötet godkänt till exempel handlingsplanen och budgeten för nästa år och ett policydokument om påverkan gällande SHVS.  Den nya styrelsen påbörjar sitt arbete i januari 2022 på SAMOKs kontor i Helsingfors.

 

Mer information:

Emmi Lainpelto, SAMOKs styrelseordförande 2022,
tfn 044 082 6560, emmi.lainpelto@tuni.fi

Armi Murto, verksamhetsledare för SAMOK,
tfn 050 389 1018, armi.murto@samok.fi

 

0

Start typing and press Enter to search