SAMOKs styrelse 2019 har sex medlemmar

Finlands studerandekårers förbund – SAMOKs styrelse 2019 har valts. SAMOKs förbundsmöte hölls under helgen och på fredag valde mötet Iiris Hynönen (O’Diako) till ordförande och Liisa Hyytiäinen (HAMKO) till vice ordförande. Förbundsmötet valde också fyra styrelsemedlemmar.

Till styrelsen valdes Ella Joukkola från studerandekåren SAVOTTA vid yrkeshögskolan Savonia, Otto Rosenlund från studerandekåren METKA vid Metropolia yrkeshögskola, Anton Salenius från studerandekåren Helga vid yrkeshögskolan Haaga-Helia och Joel Vierikko från studerandekåreren VAMOK vid Vasa yrkeshögskola.

”Det är fantastiskt att jobba med det här teamet inför det kommande valåret. ”Vi ser mycket fram emot att få jobba för att förbättra yrkeshögskoleutbildningen och de ungas samhälleliga ställning, gläder sig Iiris Hynönen, SAMOKs ordförande för 2019.

Under helgen antog förbundsmötet SAMOKs nya politiska program samt verksamhetsplanen och budgeten för 2019. Styrelsen däremot inleder sitt arbete i januari 2019 på SAMOKs kansli i Helsingfors.

Mer information:
Iiris Hynönen, SAMOKs styrelseordförande 2019,
tfn 050 389 1000, [email protected]

Miikka Lönnqvist, SAMOKs verksamhetschef,
tfn 050 389 1018, [email protected]