10.10.2018 | SAMOK meddelar

SAMOKs förbundsmöte sammanträder i Lahtis 12–13.10

Totalt 150 delegater för yrkeshögskolornas studerandekårer och observatörer från olika håll i Finland samlas i Lahtis för Finlands studerandekårers förbund – SAMOK rf:s 23 ordinarie förbundsmöte. Mötet hålls inkommande helg 12–13 oktober på det nybyggda NiemiCampuset (Mukkulankatu 19) i Lahtis.

Förbundsmötet är SAMOKs högsta beslutsfattande organ. Mötet beslutar om förbundets verksamhet och riktlinjer samt väljer förbundets styrelse för följande mandatperiod. Hittills har totalt tolv personer anmält att de kandiderar till SAMOKs styrelse 2019.

Till ordförande för SAMOK kandiderar Iiris Hynönen (studerandekåreren O’Diako vid Diakoniyrkeshögskolan), Liisa Hyytiäinen (studerandekåren HAMKO vid Tavastlands yrkeshögskola), Saana Simonen (studerandekåren Laureamko vid yrkeshögskolan Laurea) och Valtteri Törmänen (studerandekåren OSAKO vid Uleåborgs yrkeshögskola). Till vice ordförande kandiderar Ella Joukkola (studerandekåren SAVOTTA vid yrkeshögskolan Savonia).

Till styrelsen kandiderar Tiia Kettunen (studerandekåren LAMKO vid Lahtis yrkeshögskola), Mikko Koivisto (studerandekåren HUMAKO vid Humanistiska yrkeshögskolan), Oona Löytänen (studerandekåren ROTKO vid Lapplands yrkeshögskola), Silja Nurmi (studerandekåren Laureamko vid yrkeshögskolan Laurea), Otto Rosenlund (studerandekåren METKA vid Metropolia yrkeshögskola), Anton Salenius (studerandekåren Helga vid yrkeshögskolan Haaga-Helia) och Joel Vierikko (studerandekåreren VAMOK vid Vasa yrkeshögskola).

Media är välkomna att följa mötet på fredag och lördag med början kl. 10. Den officiella tidtabellen för mötet preciseras i början av den första mötesdagen. Du kan även följa förbundsmötet i realtid på webben. Länken till sändningen publiceras fredag morgon på SAMOKs webbplats och i sociala medier.

På SAMOKs webbplats finns en preliminär tidtabell, förbundsmöteshandlingarna och styrelsekandidaternas kampanjmaterial. Hashtaggen i sociala medier är #samokliko.

Webbplats: www.samok.fi/liittokokous
Facebook: www.facebook.com/SAMOK.FIN
Twitter & Instagram: @SAMOK_FIN

Mer information:
Henna Sihvonen, mediaförfrågningar och kommunikation
Vellu Taskila, allmänna frågor om mötet