Pressmeddelande:En tyst stund för studerandes försörjning – demonstrationer under tisdagen vid yrkeshögskolor runt om i Finland

En tyst stund för studerandenas
försörjning
26 september 2023
-demonstration

Finlands studerandekårers förbund – SAMOK och dess medlemstuderandekårer uppmanar alla studerande att uttrycka sin oro som en enad grupp över de nedskärningar i studiestödet som regeringen beslutade om under budgetrian. Som svar på denna gemensamma oro ordnar vi en tyst demonstration tisdagen den 26 september kl. 12-14 på yrkeshögskolornas campusområden runt om i Finland.

Huvudsyftet med demonstrationen är att uppmärksamma de utmaningar som studerande står inför på grund av nedskärningarna. Minskningen av studerandenas inkomster kommer att påverka många av de grundläggande sakerna i vardagen, såsom mediciner, idrott och hälsosam mat, som många redan måste kompromissa med. Regeringens budgetbeslut kommer att minska studerandenas inkomster med nästan en femtedel innan 2027.

”Vi vill använda denna demonstration för att lyfta fram studerandenas stora oro för att deras försörjning i framtiden kommer att vara otillräcklig. Vi vill konkretisera de saker som studerandena inte längre kommer att kunna göra i framtiden på grund av nedskärningarna”, säger SAMOKs ordförande Joonas Soukkio.

SAMOK föreslår att regeringen i nedskärningarna i bostadsbidraget särskilt beaktar skyddet för dem med de lägsta inkomsterna och att indexfrysningen av studiestödet dras tillbaka för att trygga studerandenas möjligheter att fokusera på heltidsstudier och sitt välbefinnande.

Info om demonstrationen:
Tid: Tisdagen den 26 september, kl. 12-14
Plats: yrkeshögskolornas campusområden runt om i Finland
Exakta tiden och platsen får man från studerandekåren på varje yrkeshögskola.

Vi hälsar även representanter för media varmt välkomna till demonstrationerna runt om i Finland.

Ytterligare information och tillgänglig för intervjuer på nationell nivå:
Joonas Soukkio, ordförande för SAMOK
tfn. 050 389 1000
[email protected]