Pressmeddelande: SAMOK fick verksamhetsbidrag från Svenska Kulturfonden för att utveckla svenskspråkig verksamhet

 In Pressmeddelande, SAMOK meddelar

Finlands studerandekårers förbund – SAMOK har fått 5 000 euro i verksamhetsbidrag från Svenska Kulturfonden för att utveckla sin svenskspråkiga verksamhet. Bidraget hjälper SAMOK att stärka svenskan som SAMOKs officiella språk i samarbete med svenskspråkiga studerandekårer.

SAMOK använder bidraget bland annat för att förbättra de svenskspråkiga tjänsterna och stödja studerandekårerna, utveckla svenskspråkiga webbplatsen, sammanställning av en svenskspråkig ordlista och stärka de svenska språkkunskaperna hos SAMOKs personal och styrelse.

Svenska kulturfondens uppgift är att stödja den svenska kulturen och utbildningen, det svenska språket och verksamhet på svenska i Finland. Det gör de genom att bevilja stipendier och bidrag till privatpersoner, arbetsgrupper och organisationer.

Mer information:
verksamhetsledare Vellu Taskila
[email protected]
044 238 5384

Start typing and press Enter to search