23.08.2023 | Pressmeddelande

Föreslå årets studerandehandling 2023

Finlands studerandekårers förbund SAMOK vill lyfta fram studerandens aktivitet och goda handlingar. Vi samlar nomineringar för utmärkelsen av årets studerandehandling!

Känner du en studerande eller grupp som har agerat osjälviskt till förmån för andra under det föregående läsåret? Rapportera en handling som visar studerandes aktivitet i egna kretsar, högskolan eller samhället. För fram en studerande som gjort goda gärningar för andra i vardagen.

Handlingen kan vara allt du tycker är värt att belöna, det enda kriteriet är att den föreslagna måste vara en studerande eller en grupp (klass, studentorganisation, studentgrupp) och handlingen är en enskild händelse eller handling, inte en vardaglig verksamhet. Nominera handlingen och beskriv den i detta formulär för 30.9 

Formulär: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1S-qglm1dtUb9A_FWEmxkjnfQpnc1Rwt6QrcliFgM_ZTzIA/viewform?usp=sf_link

Vinnaren av årets studerandehandling väljs av en jury sammankallad av SAMOK och vinnaren kommer att tillkännages i samband med SAMOKs förbundsmöte den 26.-27.10.2023.

 

Mer information:

Oona Pappila

[email protected]

050 536 0539