15.03.2024 | Nyheter, SAMOK meddelar

Nyheter: SAMOK fick verksamhetsbidrag från Svenska Kulturfonden för svenskspråkig verksamhet

Finlands studerandekårers förbund – SAMOK har fått 5 000 euro i verksamhetsbidrag från Svenska Kulturfonden för sin svenskspråkiga verksamhet. Bidraget hjälper SAMOK att stärka svenskan som SAMOKs officiella språk i samarbete med svenskspråkiga studerandekårer. SAMOK tackar Svenska kulturfonden för bidraget.

SAMOK använder bidraget bland annat för att förbättra de svenskspråkiga tjänsterna och stödja studerandekårerna och stärka de svenska språkkunskaperna hos SAMOKs personal och styrelse.

Svenska kulturfondens uppgift är att stödja den svenska kulturen och utbildningen, det svenska språket och verksamhet på svenska i Finland. Det gör de genom att bevilja stipendier och bidrag till privatpersoner, arbetsgrupper och organisationer.

Mer information:

verksamhetsledare Vellu Taskila
[email protected]
044 238 5384