Nyheter: Extraordinarie förbundsmötet godkänner stadgeändringen för andra gången

Finlands studerandekårers förbunds – SAMOKs extraordinarie förbundsmöte hölls idag via Zoom. På föredragningslistan fanns den andra behandlingen av stadgeändringen. Förbundsmötet beslutade att godkänna ändringsförslaget, som kommer att möjliggöra stödmedlemskap för individer och organisationer. Den första behandlingen ägde rum i oktober i Rovaniemi.

Mer information:

Vellu Taskila
Verksamhetsledare
044 238 5384
[email protected]