Högre valdeltagande i kårfullmäktigevalet – se sammanfattning av resultaten

 In Nyheter, Pressmeddelande, SAMOK meddelar

De årliga valen till kårfullmäktigen i studerandekårena vid yrkeshögskolorna skedde i månadsskiftet oktober-november. Valdeltagandet i hela landet var 18,69 procent. Sammanlagt gavs 8092 röster. Sex studerandekårer höll inga val och två studerandekår kommer att välja sina fullmäktigemedlemmar vid ett senare tillfälle. Förra året var valdeltagandet 17,10 %.

Valdeltagandet var störst i studerandekår O’Diako, där valdeltagandet uppgick till 39,43 %. Näst högst var valdeltagandet i studerandekåren vid Vasa yrkeshögskola VAMOK med 37,47 % och i studerandekåren vid Satakunta yrkeshögskola SAMMAKKO med 26,76 %.

”Det är glädjande att se en ökning av valdeltagandet i hela landet jämfört med föregående år. Efter koronapandemin har vi kunnat återvända till campusen, vilket också syns i den ökade aktiviteten. Det var trevligt att se valen ske i studerandekårer där det inte har hållits val på ett tag”, säger SAMOK:s ordförande Emmi Lainpelto.

Av kandidaterna fick Piia Hautamäki från LAB yrkeshögskolas studerandekår KOE flest röster av alla kandidater i landet med 135 röster. Masi Kulay från VAMOK, studerandekåren vid Vasa yrkeshögskola, kom på andra plats med 117 röster och Helmi Apajainen från SAMO, studerandekåren vid Seinäjoki yrkeshögskola, kom på tredje plats med 95 röster.

Som vanligt branch listorna lyckades bäst i valet.

I valen väljer studerandena sina representanter till kårfullmäktigen, som beslutar om studerandekårens verksamhet och ekonomi och väljer en styrelse för att genomföra besluterna. Fullmäktigena fastställer också studerandekårernas politiska ståndpunkter och har den högsta beslutanderätten inom studentrörelsen. Alla medlemmar i studerandekårerna kan ställa upp i val och rösta.

De officiella valresultaten finns på studerandekårernas egna webbsidor, vi har listat studerandekårernas kontaktuppgifter på följande adress: www.samok.fi/opiskelijakunnat.

För mer information:
Emmi Lainpelto
Orförande 2022
[email protected]
Puh. 050 389 1000

Start typing and press Enter to search