12.10.2018 | Nyheter, SAMOK meddelar

Iiris Hynönen ordförande för SAMOK 2019

Till ordförande för Finlands studerandekårers förbund – SAMOK för 2019 valdes Iiris Hynönen från studerandekåren
O’Diako vid Diakoniyrkeshögskolan. Hynönen studerar till socionom och har i år varit ordförande för studerandekåren O´Diakos fullmäktige.

”Jag är väldigt glad för det förtroende som visats mig! Utöver valårets hektiska påverkansarbete kommer jag som ordförande att vara en tillgänglig ledare som hela fältet kan stöda sig på”, säger den nyvalda Hynönen.

Till vice ordförande för förbundet valdes Liisa Hyytiäinen från studerandekåren HAMKO vid Tavastlands yrkeshögskola. Hyytiäinen studerar företagsekonomi och har i år varit ordförande för studerandekåren HAMKO.

SAMOK har samlats till sitt 23 ordinarie förbundsmöte på NiemiCampuset i Lahtis. I morgon på lördag väljs förbundets övriga styrelsemedlemmar 2019.  Förbundsmötet i sin helhet pågår fram till cirka kl. 16 på lördag.


Mer information
:
Marko Grönlund, SAMOKs styrelseordförande,
tfn 050 389 1000, [email protected]

Iiris Hynönen, SAMOKs styrelseordförande 2019,
tfn 050 389 1000, [email protected]

Miikka Lönnqvist, SAMOKs verksamhetschef,
tfn 050 389 1018, [email protected]

#samokliko