08.06.2022 | Evenemang

Yrkeshögskolestuderande förtjänar en studerandekår med tillräckliga resurser

Finlands studerandekårers förbund – SAMOK tackar utredningsperson Tapio Varmola för utredningen angående studerandekårernas verksamhetsförutsättningar och kräver att utbildnings- och kulturministeriet i rask takt jobba för att rädda studerandekårerna. Utredningsperson Varmola har idag, 8.6, lämnat in sin rapport angående lösningsalternativ till yrkeshögskolornas studerandekårers medlemsbortfall, till forsknings- och kulturminister Petri Honkonen. I utredningen framkommer bl.a. grundläggande finansiering för att stöda studerandekårernas verksamhet. 

“Studerandekårernas medlemsrekrytering har varit på prov sedan 2017, då lagen om studeranderegistret förnyades. På grund av detta har resurserna för att göra kårernas egentliga verksamhet gått ner. Det är viktigt att vi nu har utrett situationen och att vi har fått konkreta lösningsalternativ för att ändra på situationen”, säger SAMOKs ordförande Emmi Lainpelto.

Studerandekårernas medlemsantal, samt inkomster och verksamhetsresurser har gått ner i och med offentliggörandet av studerandeidentifikationen. Studerandekårernas verksamhet har en ytterst viktig betydelse i studerandenas vardag,  både i samhällsandan och kamratstöd. Samtidigt behöver studeranden mer och mer stöd och gemenskap i högskolorna i och med coronapandemin samt den efterföljande krisen gällande studerandenas mentala hälsa.

“Studerandecentrerad utbildning och en gemenskap bland studerande byggs inte upp utan en fungerande studerandekår men tillräckliga resurser. Det är fint att situationens alvar har uppmärksammats. Nu behöver vi snabba beslut för en tillräcklig grundläggande finansiering, så att studerandekårerna kan fortsätta jobba med sina lagstadgade uppgifter. Utredningen ger ett bra botten för beslutets förberedelser”, kräver SAMOKs styrelsemedlem Tekla Kosonen.

SAMOKs mål är att alla studerandekårer ska få en grundläggande finansiering så att allas lagstadgade uppgifter går att genomföras. Detta förutsätter anställningen av åtminstone en arbetstagare. De stora studerandekårernas verksamhet förutsätter en större finansiering. Till skillnad från utredningen, anser SAMOK att finansieringen tänks ut på lång sikt och inte bara under kontraktstiden. Finansieringen bör inte heller vara bunden till studerandekårernas medlemsantal, i och med att medlemsrekryteringen är ett av orsakerna till finansieringens behov.

Enligt yrkeshögskolelagen finns det en studerandekår vid varje yrkeshögskola, vars uppgift är att bland annat förbereda studerandena för ett aktivt medborgarskap och främja deras sociala ambitioner. Studerandekåren utnämner också sin representant till yrkeshögskolans samt SHVS olika organ. Yrkeshögskolornas studerandekårers medlemskap är frivillig, till skillnad från universitetens studentkårers medlemskap, trots att yrkeshögskolornas studerandekårers verksamhet främjar alla yrkeshögskolestuderanden.

 

Mer information:

Emmi Lainpelto
Ordförande
050 389 1000

Utredning (på finska): https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/164198