28.06.2018 | Evenemang

Vi presenterar riktlinjer för en jämlikare utbildning på Finlandsarenan, välkommen med!

I Finland uppskattar vi tanken att alla ska ha jämlika möjligheter till utbildning. Trots det utvecklas eller följs jämlikhet inom utbildning inte upp systematiskt, och i vårt land finns det grupper för vilka utbildning är svårtillgänglig. Samtidigt har Undervisnings- och kulturministeriet satt som ett mål att öka antalet högskoleutbildade till 50 procent av åldersgruppen. För att uppnå målet måste vi se till att alla i åldersgruppen utbildar sig så långt de vill – oberoende av bakgrund. Därför har vi utarbetat riktlinjer för en jämlik utbildning. Vi presenterar de här riktlinjerna på studenthuset i Björneborg under Finlandsarenan (SuomiAreena).

Vi kommer också att hålla en paneldebatt om jämlikhet inom utbildning. Vi presenterar debattörerna på Facebook (på finska). Evenemanget är öppet för alla intresserade och ingen separat anmälan behövs. Välkommen!

Vad: Illusioner om jämlikhet – riktlinjer för en jämlikare utbildning
När: onsdag 18.7 kl. 13–15
Var: studenthuset Saikku, Antinkatu 7, 28100 Björneborg
Anmälan: ingen förhandsanmälan behövs