02.05.2019 | Blogg

Valanalys: Den nya riksdagen har utrymme för – och behov av – utbildningspolitiker

Riksdagsvalet är över och Finland har igen valt 200 riksdagsledamöter som kommer att besluta om landets riktning under de följande fyra åren. Under våren och sommaren förs det regeringsförhandlingar och väljs nya ministrar för landet, men dessutom funderas det på lämpliga utskottsplatser för varje riksdagsledamot. Utskotten är riksdagsarbetets viktigaste arena där lagar behandlas i detalj och där det också görs ändringar i lagarna. Utskottet är den plats där en riksdagsledamot kan lämna sitt spår.

Ur studerandenas och utbildningsfolkets perspektiv är det intressantaste utskottet kulturutskottet som behandlar lagar som till exempel berör utbildning, vetenskap och forskning samt studiestödet. Åtta, alltså hälften, av de 16 medlemmarna i den föregående riksdagens kulturutskott valdes inte in i den här riksdagen eller ställde inte upp i det här valet. Bland dem finns också utskottets ordförande.


Ett vakuum i kulturutskottet

Kulturutskottets sammansättning kommer alltså att förändras betydligt, och i den nya riksdagen kommer en mycket annorlunda grupp människor än tidigare att ansvara för utbildnings- och bildningspolitiken. Det är beaktansvärt eftersom de riksdagsledamöter som sitter i kulturutskottet ofta också spelar en stor roll i att fastställa sina partiers mer omfattande utbildningspolitiska riktlinjer. Det kommer att bli intressant att se vem som fyller det vakuum som uppstått i kulturutskottet.
Nu om någonsin erbjuds en utmärkt möjlighet att profilera sig som utbildningspolitiker.

Kommer de omvalda riksdagsledamöter som satt i kulturutskottet under förra mandatperioden att fortsätta sitt arbete? Nu har de erfarna utskottsmedlemmarna en möjlighet att ta sig an roller med ännu mer ansvar. Och vilka av de nya riksdagsledamöterna kommer att söka sig till kulturutskottet? Många partier och kandidater framhävde utbildningsfrågor i sina kampanjer, så det torde finnas många intresserade ledamöter. Kunde kulturutskottets nya medlemmar kanske finnas bland de trettio experter inom undervisning och forskning som valdes in i riksdagen?

Utbildningspolitikens ledande platser delas ut nu

De som är intresserade av utbildningsfrågor ska i vilket fall som helst följa noggrant vem som slutligen hamnar i kulturutskottet. Kulturutskottets medlemmar kommer nämligen att bli toppnamnen i sina partier vad gäller utbildningspolitik – i synnerhet nu när så många av den föregående riksdagens utbildningspolitiker inte längre är kvar. Därför skulle det löna sig för partierna och de invalda riksdagsledamöterna att vara särskilt intresserade av kulturutskottet. I det nya kulturutskottet växer den finländska utbildningspolitikens nya ledare fram.

Vi hoppas att tillräckligt många riksdagsledamöter som förstår sig på studerandenas, universitetens och yrkeshögskolornas vardag kommer att gå med i utskottet. De behövs verkligen.

Eero Löytömäki
välfärdspolitisk sakkunnig