20.10.2021 | Blogg

Ida Flemmich: Varför ska vi integrera våra internationella studeranden?

Integrering av internationella studeranden är ett ämne som ofta talas om, men vad betyder det egentligen? Att en studerande flyttar till Finland, studerar, examineras och stannar kvar i Finland för att jobba. Detta känns ju ganska lätt, inte sant? Men är det faktiskt ”bara så där”, och varför borde jag som nationell studerande bry mig?

Att integreras som en internationell studerande är inte riktigt lika lätt gjort som sagt, och under de senaste två åren har vi också stött på nya utmaningar i processen. Hur kan man integreras i studielivet när vi inte kan träffas fysiskt på campus, och hur kan man integreras i Finland ifall man inte ens befinner sig där?

Vi har inte ännu heller svar på alla dessa frågor, och det är ett ämne vi kommer att jobba med en lång tid ännu. Det vi redan nu vet är vart vi är på väg: integreringen av internationella studeranden är viktig. Vi som studerandekårer måste jobba för att se till att alla studeranden i yrkeshögskolan känner sig inkluderade i studielivet, medan yrkeshögskolorna måste jobba för att de internationella studerandena får sin utbildning och en grund för att kunna fortsätta in i arbetslivet i Finland. Det som vi kan göra tillsammans är att skapa nätverk med varandra, öppna diskussioner och hitta behoven.

Vi måste tillsammans förbättra möjligheten till arbetserfarenheter innan man examineras genom samarbete med praktikplatser. Vi måste tillsammans jobba för att få våra internationella studeranden att stanna i Finland och faktiskt använda sin examen inom arbetslivet likväl måste vi alla jobba för att förutsättningarna efter examen är lika för nationella studeranden men även för internationella studeranden.

 

Ida Flemmich
Kandidat till SAMOK styrelsemedlem 2022