Resultat från studerandekårernas fullmäktigeval offentliggörs – det nationella valdeltagandet uppgick till 17,35 %

 In Okategoriserad, SAMOK meddelar

I år hölls studerandekårernas fullmäktigeval vid yrkeshögskolorna den 7 november, och det nationella valdeltagandet uppgick till 17,35 procent. Totalt lämnades 11 678 röster i fullmäktigevalen. De här fullmäktigevalen var de första i historien som hölls samtidigt i studerandekårerna.

Den studerandekår som hade det högsta valdeltagandet i fullmäktigevalen var studerandekåren VAMOK vid Vasa yrkeshögskola, där valdeltagandet uppgick till 41,85 procent. Näst högst valdeltagande hade studerandekåren SAMO vid Seinäjoki yrkeshögskola (35,86 %) och studerandekåren SAMMAKKO vid Satakunta yrkeshögskola (30,81 %). Studerandekåren vid Seinäjoki yrkeshögskola hade flest kandidater (97 kandidater).

Nimo Samatar från studerandekåren METKA vid Metropolia yrkeshögskola blev röstmagnet i hela landet

Flest röster fick kandidaterna Nimo Samatar (studerandekåren METKA vid Metropolia yrkeshögskola, 100 röster), Anna Palmen (studerandekåren LAMKO vid Lahtis yrkeshögskola, 95 röster) och Eero Heinonen (studerandekåren Tamko vid Tammerfors yrkeshögskola, 91 röster). Hela landets röstmagnet Samatar är andra årets socionomstuderande vid Metropolia yrkeshögskola och hen kandiderade från listan Super Sote.

På nationell nivå blev valet en stor framgång för kandidaterna på ämnesföreningarnas listor, speciellt för kandidaterna inom företagsekonomi och teknik, som blev invalda i fullmäktige i nästan alla studerandekårer. De kandidater från politiska listor som hade störst framgång var Samlingspartiets kandidater.

I fullmäktigevalen utser högskolestuderande sina representanter till studerandekårernas fullmäktige. Fullmäktige fattar beslut om studerandekårernas verksamhet och ekonomi samt tillsätter styrelse som fullgör de här uppgifterna. Fullmäktige fastlägger också studerandekårernas politiska ståndpunkter och är de högsta beslutsfattande organen i studentrörelsen. Varje medlem i studerandekåren är valbar till fullmäktige och har rösträtt i fullmäktigevalet.

Nästa år är målet att hålla studerandekårernas fullmäktigeval samma dag som studentkårernas val.

Finlands studerandekårers förbund – SAMOK har sammanställt valresultaten, och de finns tillgängliga på finska via den här länken. De officiella valresultaten finns på studerandekårernas webbplatser, och ytterligare information fås av studerandekårernas välnämnder. Studerandekårernas kontaktinformation finns på vår webbplats.

Mer information:

Valtteri Törmänen, styrelsemedlem
tfn 050 389 1002
valtteri.tormanen@samok.fi

Start typing and press Enter to search