31.10.2018 | Lausunnot

Hyvä tietopolitiikka vaatii osaamista kansalaisille

SAMOK lausui luonnoksesta valtioneuvoston selonteoksi ”Eettistä tietopolitiikkaa tekoälyn aikakaudella”. Selonteko käsittelee Suomen ja euroopan tulevaisuuden kannalta tärkeää asiaa ja SAMOK kiittää että tietopolitiikkaan on kiinnitetty nyt kattavasti huomiota. Erityisesti näemme tärkeänä että Suomen tietopolitiikassa painottuu eettiset kysymykset ja yksilön oikeudet. Pidämme tärkeänä että Suomi on aktiivinen keskustelija kun Euroopan tietopolitiikkaa kehitetään. On tärkeää että selonteossa on kiinnitetty tiedonhallintaan ja tekoälyyn liittyvään osaamistarpeeseen huomiota.

Lue koko lausunto täältä: SAMOKin lausunto selonteosta ”Eettistä tietopolitiikkaa tekoälyn aikakaudella”

Lisätietoja lausunnosta antaan Anniina Sippola.