17.06.2022 | News, SAMOK informs

Så här följer du SAMOKs extraordinära förbundsmöte

SAMOKs extra förbundsmöte äger rum tisdagen den 21 juni kl. 10.00 i Zoom. Mötet kan följas via en YouTube-stream, som kommer att uppdateras på SAMOKs sida om förbundsmöte före mötet.

Den extra generalförsamlingen kommer att diskutera den andra behandlingen av ändringarna av SAMOKs stadgar, ställningstagande om offentlig finansiering av studentkårer och ersättningen till SAMOKs styrelse.

På sociala medier kan du delta i mötet med taggen #samokförbundsmöte.

Den preliminära tidsplanen för mötet är följande

9.30 Linjerna öppnas, deltagare med rösträtt inbjuds till tekniska tester.
10.00 Förbundsmötet inleds, öppnande av mötet
13.00 Lunch
14.00 Förbundsmöte fortsätter (om nödvändigt)
16.00 Förbundsmöte slut (beräknad tid)