Sanni Koivuluoma

LUE MYÖS SANNIN BLOGITEKSTI, JOKA LÖYTYY TÄÄLTÄ.

Sanni Koivuluoma on ehdokas SAMOKin hallituksen jäseneksi vuodelle 2024.

Sanni on Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Laureamkosta, jossa on tämän vuoden toiminut hallituksen varapuheenjohtajana.

SAMOKin hallituksessa vastuualueet ja niiden yhdistelmät vaihtelevat vuosittain. Mitkä vastuualueet kiinnostavat sinua ensisijaisesti? Entä toissijaisesti?

”Minua kiinnostaa vastuualueista eniten sosiaalipolitiikka ja toissijaisesti koulutuspolitiikka.”

Millaisia verkostoja sinulla on ja millainen verkostoituja olet?

”Olen verkostoitujana avoin ja innokas. Vaikka minulla ei juuri nyt ole opiskelijaliikkeen ulkopulelta monia verkostoja, haluan kehittyä verkostoitujana.”

Millaista poliittista vaikuttamiskokemusta sinulla on?

”SAMOKin soittokierros viime keväänä on suurin kokemukseni poliittisesta vaikuttamisesta. Sen lisäksi olemme omassa opiskelijakunnassa tavanneet mm. Vantaan kaupunkia. Myös Laurea-ammattikorkeakoulun johdon tapaamisista olen saanut lobbauskokemusta, jota voin hyödyntää tulevaisuudessa.”

Millaista johtamiskokemusta sinulla on ja millainen johtaja pyrit olemaan?

”Johtamiskokemusta minulla on tältä vuodelta, toimiessani Laureamkon varapuheejohtajana. Minulle johtajuudessa on tärkeää pehmeät arvot, eli haluan luoda ympäristön missä jokainen voi olla oma itsensä ja nostaa esiin myös epäkohtia, jos niitä esiintyy.”

Miksi sinun pitäisi tulla valituksi SAMOKin hallitukseen?

”Minulle aidosti tärkeintä on opiskelijoiden hyvinvointi ja heidän asemansa parantaminen yhteiskunnassa. Olen intohimoinen minulle tärkeistä aiheista ja lisäksi erittäin innokas oppimaan ja kehittymään. Laureamkossa olen oppinut todella paljon mm. yhdenvertaisuudesta ja koen, että kaikkea oppimaani voin myös hyödyntää SAMOKissa ja kehittää siten SAMOKin toimintaa entisestään.”

Mitä muuta haluaisit kertoa?

”Turvallisuus, osallisuus ja aktiivinen toimijuus syntyvät monimuotoisuudesta ja yhdenvertaisuudesta. SAMOKissa haluan edistää jo opiskelijakuntien aloittamaa työtä yhdenvertaisuuden sanansaattajina ja mahdollistaa osaltani myös sitä, että SAMOKin toiminta on yhdenvertaista ja mahdollista kaikenlaisista taustoista tuleville toimijoille.”

Yhteystiedot:

Instagram: butterflysanni
Sähköposti: [email protected]