Diana Muraskina

LUE MYÖS DIANAN BLOGITEKSTI, JOKA PÄIVITTYY TÄHÄN, KUN SE JULKAISTAAN.

Diana Muraskina on ehdokas SAMOKin puheenjohtajaksi vuodelle 2024.

Diana on Haaga-Helian opiskelijakunta Helgasta, ja on tänä vuonna toiminut SAMOKin varapuheenjohtajana vastaten poliittisesta vaikuttamisesta ja koulutuspolitiikasta.

Myös puheenjohtajiston kesken vastuualueita jaetaan vuodesta riippuen eri tavoin. Mitkä asiat sinua kiinnostaisivat erityisesti puheenjohtajiston vastuualueelta?

”Puheenjohtajana minua kiinnostaa erityisesti: Johto, poliittinen vaikuttaminen, vaalit ja koulutuspolitiikka, myös erityisesti kiinnostaisi uuden strategian luominen ja varainhankinan kehitäminen”

Millaisia verkostoja sinulla on ja millainen verkostoituja olet?

”Verkostojani löytyy laajalti yli puoluerajojen, liitoista, ministeriöistä ja monista SAMOKin merkittävistä yhteistyökumppaneista. Verkostoidun määrätietoisesti ja laajalla skaalalla eri toimijoita kuunnellen. Minulta löytyy kytköksiä sekä paikallisiin että valtakunnallisiin järjestöihin.”

Millaista poliittista vaikuttamiskokemusta sinulla on?

”Lobbaaminen on ollut iso osa tämän vuoden vaikuttamistyötä niin vaalien alla kuin niiden jälkeen. Olen tavannut ministereitä, puolueiden johtoa, kansanedustajia ja eri liittojen toimijoita. Olen osallistunut useampaan lobbauskoulutukseen ja laatinut lobbausmateriaaleja erilaiseen käyttöön”

Millaista johtamiskokemusta sinulla on ja millainen johtaja pyrit olemaan?

”Esihenkilökokemusta minulla on työelämästä ja järjestötoiminnasta useamman vuoden ajalta. Lisäksi minulta löytyy erikoisammattitutkinto esihenkilötyöstä. Johtajana olen rehellinen, tunnollinen ja tarvittaessa jämäkkä. Johdan hallitusta esimerkillä ja luottamuksella. Pyrin aina ottamaan jokaisen huomioon ja kuulemaan ihmisten näkemyksiä.”

Miksi sinun pitäisi tulla valituksi SAMOKin hallitukseen?

”Minulla on sekä laaja osaaminen että palo tehdä töitä opiskelijoiden hyväksi. Koen suurta paloa opiskelijoiden hyvinvoinnin parantamiseksi ja minulla on tehtävän menestyksekkäästi hoitamiseksi tarvittava asiantuntijuus ja osaaminen.”

Mitä muuta haluaisit kertoa?

”Ennen varapuheenjohtajakautta SAMOKissa olen toiminut opiskelijakunta Helgan hallituksen puheenjohtajana. Helgassa olen kehittänyt yritysyhteistyötä, johtanut prosesseja ja luonut tukipilareita toiminnalle. Vuonna 2024 haluan jatkaa AMK-opiskelijoiden asian edistämistä valtakunnallisella tasolla.

Haluan olla rakentamassa yhteiskuntaa, jossa jokainen löytää oman paikkansa, jossa jokainen voi olla oma itsensä. Koen että AMK-liikeessä on ratkaisuja moneen yhteiskunnaliseen haasteseen. Meillä on monta tilaisuutta vaikuttaa meidän tulevaisuuteen ja siihen tarvitaan ihmisiä, jotka vahvasti puolustavat opiskelijoiden tarpeita eivätkä taivu haasteiden edessä. Sellaisen ihmisen minusta saa liitto.”

Yhteystiedot:

Instagram: muraskina_diana
X: muraskina_diana
linkedin: Diana Muraskina
Sähköposti: [email protected]