15.02.2019 | Blogi

Osaamisperustaisuus – numeroista kohti sisältöjä

Tuskin olet pystynyt välttymään viime aikoina uutisilta, joissa puhutaan työelämässä olevien uudelleen kouluttamisesta, jatkuvasta oppimisesta ja työelämän muuttumisesta? Keskustelu pyörii lähinnä jo työelämässä olevien ympärillä. Me SAMOKissa uskomme, että aiheeseen tulee kiinnittää huomiota myös tutkintokoulutusta kehitettäessä.

Tulevaisuudessa tai tälläkään hetkellä ei riitä, että opiskelija hankkii korkeakoulututkinnon, menee sen jälkeen töihin ja tekee töitä eläkepäiviin asti. Muuttuva työelämä haastaa työntekijät – ja opiskelijat – muuttumaan. Jo saadun korkeakoulututkinnon tueksi tarvitsemme jatkuvaa oppimista, jolla täydennämme osaamistamme pitkin työuraa. Korkeakoulut ovat avainasemassa siinä, että opiskelijat tulevaisuuden työntekijöinä saavat jo korkeakouluopintojensa aikana valmiuksia jatkuvaan oppimiseen ja itsensä kehittämiseen.

Jatkuvan oppimisen kannalta on tärkeää, että opiskelija oppii tunnistamaan oman osaamisensa ja sen, mitä hän voi tulevaisuudessa oppia kehittyäkseen oman alansa ammattilaisena.

Oman osaamisen tunnistaminen rakentuu pikkuhiljaa ja pohja sille tulee luoda jo opintojen aikana. Ammattikorkeakoulujen koulutusta on jo pitkään kehitetty osaamisperustaiseksi, jolloin opintojaksojen sisältöjä ei ole määritelty tuntien ja tekemisen vaan osaamistavoitteiden perusteella. Oman osaamisen tunnistamista helpottaa, kun voi katsoa mitä opintojaksolla tulisi oppia. Vielä enemmän sitä tukee arviointi, jossa opiskelija saa numeron lisäksi myös palautetta siitä, mitä osaamista häneltä jakson tavoitteista puuttuu ja mitkä hän on jo oppinut. Näin opiskelijalle alkaa piirtyä kuva siitä, millaista osaamista hän on opintojen aikana kerryttänyt ja missä hänellä on vielä kehitettävää.

Ammattikorkeakoulujen koulutusta on jo pitkään kehitetty osaamisperustaiseksi, jolloin opintojaksojen sisältöjä ei ole määritelty tuntien ja tekemisen vaan osaamistavoitteiden perusteella.

Tutkintokoulutuksen kehittämisen yksi tärkeä seuraava kehitysaskel on palautteen ja arvioinnin kehittäminen. Opiskelijalle tulee olla selvää mitä hänen odotetaan kurssilla oppivan ja millaisilla kriteereillä kurssin arviointi tapahtuu, sekä millaisilla oppimistuloksilla eri arvosanoihin yltää. Samalla on luontevaa kehittää osaamisen tunnistamista ja edistää mahdollisuutta koostaa tutkintoa muualta hankitulla osaamisella.

Oletko sinä saanut muutakin kuin numeraalista palautetta opintojaksosta? Miten se vaikutti ammatilliseen kehittymiseesi?
Entä oletko opettajana antanut palautetta opiskelijan osaamisesta ja suorituksesta?
Uskotko palautteen auttavan opiskelijan kehittymisessä ja oman osaamisen tunnistamisessa?

Ella Joukkola, 
SAMOKin hallituksen jäsen