01.10.2018 | Blogi

Ehdokasblogi: Voimaa fuusioista?

Blogin kirjoittaja on ehdolla liiton hallitukseen vuodelle 2019.

Väestörakenteen muutoksen vuoksi koulutusjärjestelmä vaatii uudelleentarkastelua ja sen seurauksena koulutuksesta tullaan tulevaisuudessakin todennäköisesti leikkaamaan jokaisella asteella varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin. Siksi onkin tärkeää tehdä jo hyvissä ajoin arvovalintoja; tehdäänkö leikkaukset ensisijaisen tärkeistä asioista, kuten opetuksen laadusta ja opiskelijoiden hyvinvoinnista, vai kohdistetaanko säästöt esimerkiksi seiniin ja hallintoon?

Paine korkeakoulujen rakennemuutoksiin ja fuusioihin on koko ajan lisääntymässä. Fuusioitumista tapahtuu sekä eri ammattikorkeakoulujen, että yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen välillä. Käytännön toteutukset ovat olleet tähän mennessä erilaisia. Jokaisessa on ollut varmasti haasteita, mutta matkan varrella on myös opittu ja luotu hyviä käytänteitä tulevaisuuden varalle. Pääsääntöisesti korkeakoulujen fuusioitumisten painopiste on usein hallintorakenteiden yhdistämisessä ja hallinnon tehostamisessa.

Hallinnon tehostaminen onkin vaihtoehto, joka mahdollistaa sen, että jatkossakin ammattikorkeakoulut pystyvät vastaamaan alueellisiin koulutustarpeisiin. Laaja korkeakouluverkosto taas on tulevaisuuden kannalta erityisen tärkeää, sillä todennäköisesti puute osaavasta työvoimasta on Suomen tulevaisuuden suurimpia haasteita. Lapissa työvoimapula näkyy jo tällä hetkellä todella suurena; yritykset voivat joutua etsimään tekijöitään hyvinkin pitkään, ennen kuin päteviä ihmisiä löytyy, jos löytyy. Tämä taas asettaa rajoituksia yritystoiminnan laajentamiselle ja innovaatioiden edistämiselle.

Lapissa korkeakouluja onkin tarkastelu ja uudelleenjärjestelty isolla kädellä lyhyen ajan sisällä: vuonna 2014 perustettiin Lapin Ammattikorkeakoulu Rovaniemen Ammattikorkeakoulun ja Kemi-Tornion Ammattikorkeakoulujen yhdistymisen myötä, ja tällä hetkellä rakennetaan LUC-konsernia yhdessä Lapin Yliopiston kanssa. Opiskelijatoimijat on pohjoisessa huomioitu näissä prosesseissa jo alkuvaiheesta saakka, ja opiskelijoiden näkökulmaa on saatu tuotua kuuluviin kiitettävästi. Lapin Ammattikorkeakoulun rakentaminen sujui aikanaan hyvin, ja kolmessa kaupungissa sijaitsemisesta huolimatta hallinto on lähtenyt pyörimään toimivasti, vaikka on selvää, että kasvukivuilta ei olla vältytty.

Myös LUC-konsernin rakentaminen on ollut opiskelijanäkökulmasta toimiva ratkaisu, ja se on tuonut uusia ja helpompia ratkaisuja valita opintojaksoja sekä kursseja puolin ja toisin toisesta korkeakoulusta. Kaikki korkeakoulujen rakenneuudistukset eivät tule olemaan yhtä laajoja kuin LUC-konsernin toteutuksessa, ja jokainen korkeakoulu toteuttaa ne tavallaan, mutta aiheesta kannattaa käydä ennakkoluulottomasti laaja-alaista pohdintaa eri näkökulmista.

Oona Löytänen