03.10.2022 | Blogi

Ehdokasblogi: Järjestöjohtamisen keskiössä on oltava yhteisöllisyys ja yhteisten asioiden etsiminen

Yhteisöllisyys on kaiken järjestötoiminnan sydän ja sielu. Järjestön johdolla on suunnattoman suuri vastuu yhteisön hyvinvoinnin rakentamisessa ja sen vaalimisessa. Meillä täytyy olla yhteisiä arvoja, kokemuksia ja päämääriä. SAMOKin sekä opiskelijakuntien päämääränä on luoda parempaa tulevaisuutta opiskelijoille ja ilman yhteisiä arvoja sekä tavoitteita järjestö menettää merkityksensä. Jokaisen opiskelijan, luottamustoimijan sekä työntekijän on tunnettava olonsa turvalliseksi ja omaksi itsekseen SAMOKissa.

Kuinka yhteisöllisyyttä luodaan? Sen perusedellytyksenä on luottamus toimijoiden välillä sekä vapaus ilmaista mielipiteensä ja olla oma itsensä. Se tarvitsee rennon ja rauhallisen kasvuympäristön eikä yhteisöllisyyttä voi pakottaa vaan se pitää inspiroida tapahtumaan. Kaikki tämä lähtee esimerkillisestä johtamisesta ja yhteisten pelisääntöjen luomisesta.

Yleensä pienillä teoilla ja toimintamalleilla saadaan parhaat tulokset aikaan. Saavutettavuuden huomioiminen ja turvallisemman tilan luominen auttavat järjestöä kehittämään yhteisöllisyyttään. Mitä enemmän kiinnitämme huomioita esimerkiksi monikielisyyteen, sitä paremmin saamme luotua laajemman yhteisön. Toiminnan lähtökohtana on monimuotoisuuden huomioiminen ja kaikkien mukaan ottaminen. Jokaisella on oikeus omaan yhteisöön.

Järjestön johdon tulee omalla toiminnallaan, joka huokuu luottamusta, oikeudenmukaisuutta ja lähestyttävyyttä rohkaista myös muita toimimaan samalla tavalla. Opiskelijajärjestöt elävät nopea syklistä elämää. Paras tapa saada uusia, motivoituneita opiskelijoita mukaan opiskelijakuntien sekä SAMOKin toimintaan, on näyttää järjestöjemme suunnattoman mahtava me-henki ja yhteisön voima. Tästä porukasta saa tukea, apua ja elinikäisiä ystäviä.

Ryhmäyttävällä toiminnalla saadaan ihmeitä aikaan. Kaikissa niissä järjestöissä ja hallituksissa, joissa ryhmäyttäminen ja yhteisön luominen on otettu prioriteetiksi, toiminta on eteenpäin menevää sekä uudistuvaa.

Me opiskelijakuntien toimijat olemme toistemme parhaimmat tukipilarit, inspiraation lähteet ja sparraajat. Joka vuosi – niin kuin tänäkin vuonna – kokoonnumme yhteen liittokokouksen ajaksi, siellä valitsemme omalle yhteisöllemme SAMOKille päämäärät, joita kohti me yhtenä rintamana kuljemme. Liittokokouksessa valitsemme myös tämän yhteisön tulevaisuuden rakentajat. Niillä ihmisillä on suuri vastuu viedä meitä eteenpäin ja tehdä opiskelijayhteisöstä kestävämpi ja vahvempi.

Kirjoittaja: Joonas Soukkio, ehdokas SAMOKin puheenjohtajaksi vuodelle 2023