SAMOKin vaaliohjelma vuoden 2019 eduskuntavaaleihin

Sukupolvipolitiikka, osaaminen ja sivistys tulevaisuuden kivijalaksi

Vaaliohjelmamme tavoitteena on antaa ratkaisumalleja ja -ehdotuksia niin ammattikorkeakoulutuksen kuin korkeakoulupolitiikan kehittämiseksi.

Alta löydät ratkaisumme seuraaviin seitsemään kysymykseen. Koko vaaliohjelmamme puolestaan löydät linkin takaa.

Vaaliohjelma 2019 (pdf)
Valprogram 2019 (pdf)

TULEVAISUUDEN TYÖNTEKIJÄ TARVITSEE OSAAMISTA JA KYKYÄ OPPIA
 • Palautetaan korkeakouluindeksi rahoitukseen ja lisätään korkeakoulujen rahoitusta roimasti.
 • Varmistetaan valmiudet jatkuvaan oppimiseen kehittämällä ammattikorkeakoulutusta niin, että jokainen opiskelija oppii tunnistamaan oman osaamisensa.
 • Luodaan kansallinen opettajien täydennyskoulutusohjelma, jotta jokaisen opettajan digitaidot, pedagoginen osaaminen ja kyky ohjata opiskelijaa kohenevat.
MONIKULTTUURISUUS JA KANSAINVÄLISYYS OSANA KAIKKIEN KOULUTUSTA
 • Jokaiseen korkeakoulututkintoon sisältyy kansainvälistä osaamista.
 • Korkeakoulujen stipendijärjestelmät ovat kattavia ja stipendien hakeminen läpinäkyvää ja yhdenvertaista.
 • Kansainvälisten opiskelijoiden opintojen jälkeistä työnhakuoleskelulupaa pidennetään vuodella.
 • Muualla suoritettuja tutkintoja tunnistetaan Suomessa paremmin työvoiman liikkuvuuden ja maahanmuuttajien työllistymisen helpottamiseksi.
MENESTYVÄ KORKEAKOULU TARJOAA JATKUVAA OPPIMISTA
 • Varmistetaan jatkuvan oppimisen laadukas toteuttaminen riittävällä rahoituksella.
 • Kaikkien korkeakoulujen opintotarjonta jatkuvaan oppimiseen on helposti löydettävissä yhdestä palvelusta.
 • Korkeakoulut kehittävät toimintamalleja valmistuneiden osaamisen ja työuran kehittämiseen.
 • Korkeakoulut ja työelämä kehittävät yhteistyössä jatkuvan oppimisen sisältöjä.
DIGITAALISEN AJAN JOUSTAVA SOSIAALITURVA
 • Perusturvan kokonaisuudistus on aloitettava tulevalla hallituskaudella.
 • Sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus uuden perusturvan kulmakiveksi.
 • Korkeakouluopiskelijoiden opintorahaa korotetaan 100 euroa.
 • Yhteisasunnossa asuvien asemaa asumistukijärjestelmässä korjataan.
 • Toteutetaan perhevapaauudistus ja jaetaan vanhemmuuden
  kustannukset nykyistä tasaisemmin.
TULEVAISUUDEN TYÖKYKY LUODAAN JO OPISKELUAIKANA
 • Tehdään opiskelijoiden hoitopoluista sujuvia ja saumattomia.
 • Varmistetaan YTHS:n amk-laajennukselle sujuva siirtymävaihe riittävällä rahoituksella.
 • Luodaan psykoterapiatakuu ja aloitetaan selvitys maksuttomasta kuntoutuspsykoterapiasta alle 29-vuotiaille.
 • Laaditaan laaja-alainen mielen hyvinvoinnin edistämisen ohjelma.
YHDENVERTAINEN YHTEISKUNTA RAKENNETAAN TASA-ARVOISELLA JA MAKSUTTOMALLA KOULUTUKSELLA
 • Tutkintoon johtava koulutus säilyy maksuttomana.
 • Vähennetään eriarvoisuutta valmistelemalla koko koulutuspolun kattava koulutuksellisen tasa-arvon ohjelma.
 • Parannetaan läpäisyastetta luomalla uusia mahdollisuuksia tukea opinnoissaan viivästynyttä opiskelijaa.
 • Parannetaan maahanmuuttajataustaisten koulutusmahdollisuuksia.
KESTÄVÄ ASUNTOPOLITIIKKA ON OPISKELIJAN TURVA
 • Rakennetaan 10 000 uutta opiskelija-asuntoa.
 • Korotetaan erityisryhmien investointiavustuksen alin tukiluokka 10 prosentista 20 prosenttiin.
 • Lasketaan opiskelija-asumisen hintaa purkamalla kaavanormeja esimerkiksi vapauttamalla opiskelija-asunnot autopaikkanormeista.
 • Uudistetaan korkotukijärjestemää huomioimaan paremmin talouden suhdannevaihtelut.

Kirjoita tähän hakusana ja paina enteriä