SAMOKin vaaliohjelma vuoden 2019 eduskuntavaaleihin

Sukupolvipolitiikka, osaaminen ja sivistys tulevaisuuden kivijalaksi

Vaaliohjelmamme tavoitteena on antaa ratkaisumalleja ja -ehdotuksia niin ammattikorkeakoulutuksen kuin korkeakoulupolitiikan kehittämiseksi.

Alta löydät ratkaisumme seuraaviin seitsemään kysymykseen. Koko vaaliohjelmamme puolestaan löydät linkin takaa.

Vaaliohjelma 2019 (pdf)

TULEVAISUUDEN TYÖNTEKIJÄ TARVITSEE OSAAMISTA JA KYKYÄ OPPIA
 • Palautetaan korkeakouluindeksi rahoitukseen ja lisätään korkeakoulujen rahoitusta roimasti.
 • Varmistetaan valmiudet jatkuvaan oppimiseen kehittämällä ammattikorkeakoulutusta niin, että jokainen opiskelija oppii tunnistamaan oman osaamisensa.
 • Luodaan kansallinen opettajien täydennyskoulutusohjelma, jotta jokaisen opettajan digitaidot, pedagoginen osaaminen ja kyky ohjata opiskelijaa kohenevat.
MONIKULTTUURISUUS JA KANSAINVÄLISYYS OSANA KAIKKIEN KOULUTUSTA
 • Jokaiseen korkeakoulututkintoon sisältyy kansainvälistä osaamista.
 • Korkeakoulujen stipendijärjestelmät ovat kattavia ja stipendien hakeminen läpinäkyvää ja yhdenvertaista.
 • Kansainvälisten opiskelijoiden opintojen jälkeistä työnhakuoleskelulupaa pidennetään vuodella.
 • Muualla suoritettuja tutkintoja tunnistetaan Suomessa paremmin työvoiman liikkuvuuden ja maahanmuuttajien työllistymisen helpottamiseksi.
MENESTYVÄ KORKEAKOULU TARJOAA JATKUVAA OPPIMISTA
 • Varmistetaan jatkuvan oppimisen laadukas toteuttaminen riittävällä rahoituksella.
 • Kaikkien korkeakoulujen opintotarjonta jatkuvaan oppimiseen on helposti löydettävissä yhdestä palvelusta.
 • Korkeakoulut kehittävät toimintamalleja valmistuneiden osaamisen ja työuran kehittämiseen.
 • Korkeakoulut ja työelämä kehittävät yhteistyössä jatkuvan oppimisen sisältöjä.
DIGITAALISEN AJAN JOUSTAVA SOSIAALITURVA
 • Perusturvan kokonaisuudistus on aloitettava tulevalla hallituskaudella.
 • Sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus uuden perusturvan kulmakiveksi.
 • Korkeakouluopiskelijoiden opintorahaa korotetaan 100 euroa.
 • Yhteisasunnossa asuvien asemaa asumistukijärjestelmässä korjataan.
 • Toteutetaan perhevapaauudistus ja jaetaan vanhemmuuden
  kustannukset nykyistä tasaisemmin.
TULEVAISUUDEN TYÖKYKY LUODAAN JO OPISKELUAIKANA
 • Tehdään opiskelijoiden hoitopoluista sujuvia ja saumattomia.
 • Varmistetaan YTHS:n amk-laajennukselle sujuva siirtymävaihe riittävällä rahoituksella.
 • Luodaan psykoterapiatakuu ja aloitetaan selvitys maksuttomasta kuntoutuspsykoterapiasta alle 29-vuotiaille.
 • Laaditaan laaja-alainen mielen hyvinvoinnin edistämisen ohjelma.
YHDENVERTAINEN YHTEISKUNTA RAKENNETAAN TASA-ARVOISELLA JA MAKSUTTOMALLA KOULUTUKSELLA
 • Tutkintoon johtava koulutus säilyy maksuttomana.
 • Vähennetään eriarvoisuutta valmistelemalla koko koulutuspolun kattava koulutuksellisen tasa-arvon ohjelma.
 • Parannetaan läpäisyastetta luomalla uusia mahdollisuuksia tukea opinnoissaan viivästynyttä opiskelijaa.
 • Parannetaan maahanmuuttajataustaisten koulutusmahdollisuuksia.
KESTÄVÄ ASUNTOPOLITIIKKA ON OPISKELIJAN TURVA
 • Rakennetaan 10 000 uutta opiskelija-asuntoa.
 • Korotetaan erityisryhmien investointiavustuksen alin tukiluokka 10 prosentista 20 prosenttiin.
 • Lasketaan opiskelija-asumisen hintaa purkamalla kaavanormeja esimerkiksi vapauttamalla opiskelija-asunnot autopaikkanormeista.
 • Uudistetaan korkotukijärjestemää huomioimaan paremmin talouden suhdannevaihtelut.

Start typing and press Enter to search