Työryhmät ja edustukset

Kehitämme ammattikorkeakoulutusta ja AMK-opiskelijoiden hyvinvointia tuomalla kantojamme esiin erilaisissa työryhmissä, hankkeissa, hallituksissa ja osallistumalla sidosryhmien toimintaan. Edustamme AMK-opiskelijoita laajasti muun muassa koulutuksen kehittämiseen, terveyteen ja hyvinvointiin, asumiseen, toimeentuloon ja yhdenvertaisuuteen liittyvissä työryhmissä. Työryhmissä AMK-opiskelijoita edustavat pääsääntöisesti asiantuntijamme, mutta joissain tapauksissa edustaja voi olla myös hallituksen jäsen tai alumnitoimija.

Lisätietoa työryhmistä voit kysyä asiantuntijoiltamme!

Anniina Sippola, korkeakoulupolitiikan asiantuntija, anniina.sippola@samok.fi
Antti Hallia, työelämäpolitiikan asiantuntija, antti.hallia@samok.fi
Hannele Kirveskoski, hyvinvointipolitiikan asiantuntija, hannele.kirveskoski@samok.fi

Hyvinvointi ja yhdenvertaisuus

 • Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus KOTT 2020 ohjausryhmä (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL)
 • KUPLA – Opiskelijat päihdekulttuurin uudistajina -hanke (EHYT ry)
 • Nyyti ry:n hallitus
 • Oikeus oppimiseen -neuvottelukunta
 • Supporting immigrants in higher education -yhteistyöryhmä (Opetus- ja kulttuuriministeriö)
 • Yhdessä yhteisöksi -hanke (Nyyti ry)
 • Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS:n hallitus
 • YTHS-laajennuksen seurantaryhmä
 • YTHS:n valtakunnallinen terveystyöryhmä
 • Korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon neuvottelukunta (Sosiaali- ja terveysministeriö)
 • Kelan opiskeluterveydenhuollon foorumi
 • Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry hallitus

Toimeentulo ja asuminen

 • Kelan neuvottelukunta
 • Opintotuen muutoksenhakulautakunta
 • Opintotukiasiain neuvottelukunta (Opetus- ja kulttuuriministeriö)
 • Opiskelijoiden oikeusturvalautakunta (Opetus- ja kulttuuriministeriö)
 • Eurostudent VII -tutkimuksen ohjausryhmä (Opetus- ja kulttuuriministeriö)
 • Suomen opiskelija-asunnot SOA ry:n hallitus
 • Taloudenhallinnan neuvottelukunta (Oikeusministeriö)
 • Sillanrakentajat-verkosto

Työelämä ja jatkuva oppiminen

 • AMKista uralle – uraseurantatiedot käyttöön ohjausryhmä
 • Jatkuvan oppimisen seurantaryhmä (Opetus- ja kulttuuriministeriö)
 • Opettajakoulutuksen kehittämisfoorumi
 • Tukea urapolulle -hankkeen ohjausryhmä
 • UOMA-hankkeen ohjausryhmä
 • Elinikäisen oppimisen koordinaatioverkosto (SITRA)

Koulutuksen kehittäminen

 • AMK-opiskelijavalintojen kehittämishankkeen ohjausryhmä
 • Arenen Ammattikorkeakoulutuksen vetovoimatyöskentelyn seurantaryhmä
 • Education Finland Koulutusviennin ohjausryhmä
 • Euroopan komission European graduate survey valmistelua tukevan kansallisen tukiryhmä (Opetus- ja kulttuuriministeriö)
 • EU30 (Opetus- ja kulttuuriministeriö)
 • Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi, Korkeakoulujen arviointijaosto
 • Korkeakoulujen lukuvuosimaksujen käyttöönoton seuranta- ja arviointityöryhmä
 • Opetus- ja kulttuuriministeriön KV-foorumi
 • Opetushallituksen johtokunta
 • SORA-hankkeen huumausainetestausta koskeva alaryhmä
 • SORA-hankkeen ohjausryhmä (Opetus- ja kulttuuriministeriö)
 • SORA-hankkeen opiskelijoiden terveydentilan ja toimintakyvyn arvioinnin kehittäminen alatyöryhmä
 • Varhaiskasvatuksen koulutusten kehittämisfoorumi
 • Oppivelvollisuuden laajentamisen seurantaryhmä
 • Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi, Arviointineuvosto
 • Työelämän ja ammatillisen koulutuksen yhteistyöverkosto (TAKKI)

Muut yhteistyöverkostot ja edustukset

 • Sitoutumattomien opiskelijajärjestöjen yhteistyöverkosto Kreisiryhmä
 • Suomen yrittäjien yrittäjyysopetuskilpailun tuomaristo
 • Vastuullinen kesäduuni -kampanja
 • Asiantuntijajäsen Oy Frankstudents Ab:n hallituksessa
 • Eurooppalainen Suomi
 • Opiskelija-Holding Oy:n hallitus
 • Opiskelun ja tutkimuksen koulutussäätiö OTUS rs
 • OSS-Järjestöpalvelut Oy:n hallituksen puheenjohtajuus
 • Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry:n hallitus
 • Väestöliiton hallitus
 • Allianssin kuntavaalikonetta suunnitteleva työryhmä

Kirjoita tähän hakusana ja paina enteriä