Työryhmät ja edustukset

Kehitämme ammattikorkeakoulutusta ja AMK-opiskelijoiden hyvinvointia tuomalla kantojamme esiin erilaisissa työryhmissä, hankkeissa, hallituksissa ja osallistumalla sidosryhmien toimintaan. Edustamme AMK-opiskelijoita laajasti muun muassa koulutuksen kehittämiseen, terveyteen ja hyvinvointiin, asumiseen, toimeentuloon ja yhdenvertaisuuteen liittyvissä työryhmissä. Työryhmissä AMK-opiskelijoita edustavat pääsääntöisesti asiantuntijamme, mutta joissain tapauksissa edustaja voi olla myös hallituksen jäsen tai alumnitoimija.

Lisätietoa työryhmistä voit kysyä asiantuntijoiltamme!

Anniina Sippola, vaikuttamistoiminnan asiantuntija, [email protected]
Antti Hallia, yhteiskuntapolitiikan asiantuntija, [email protected]
Ninni Kuparinen, hyvinvointipolitiikan asiantuntija, [email protected]
Roosa Veijola, eurooppapolitiikan asiantuntija, [email protected]

Hyvinvointi ja yhdenvertaisuus

 • Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus KOTT 2020 ohjausryhmä (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL)
 • Supporting immigrants in higher education -yhteistyöryhmä (Opetus- ja kulttuuriministeriö)
 • Nyyti ry:n hallitus
 • Yksinäisyystyö korkeakouluissa -hankkeen ohjausryhmä (Nyyti ry)
 • MiehenTila-hankkeen ohjausryhmä (Nyyti ry)
 • Oikeus oppimiseen -neuvottelukunta
 • Korkeakouluopiskelijoiden opiskeluhyvinvointi ja -ohjaushankkeiden koordinaatiohankkeen ohjausryhmä (Jyväskylän yliopisto ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK)
 • Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS:n hallitus
 • Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS:n valtuuskunta
 • YTHS:n valtakunnallinen terveystyöryhmä
 • Korkeakouluopiskelijoiden mielenterveyden edistämisen koordinaatioryhmä (YTHS)
 • Korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon neuvottelukunta (Sosiaali- ja terveysministeriö)
 • Kelan opiskeluterveydenhuollon foorumi
 • Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry hallitus
 • Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry valtuuskunta
 • Ulkomaalaisia opiskelijoita ja tutkijoita koskevien säännösten uudistamisen alatyöryhmä
 • Korkeakoulutuksen saavutettavuussuunnitelman ohjausryhmä
 • Opiskelijahyvinvointiverkoston (OPHY) ydinryhmä

Toimeentulo ja asuminen

 • Opintotuen muutoksenhakulautakunta
 • Opintotukiasiain neuvottelukunta (Opetus- ja kulttuuriministeriö)
 • Opiskelijoiden oikeusturvalautakunta (Opetus- ja kulttuuriministeriö)
 • Taloudenhallinnan neuvottelukunta (Oikeusministeriö)
 • Sillanrakentajat-verkosto

Työelämä ja jatkuva oppiminen

 • AMKista uralle – uraseurantatiedot käyttöön ohjausryhmä
 • Opettajakoulutuksen kehittämisfoorumi
 • Elinikäisen oppimisen koordinaatioverkosto (SITRA)
 • Osaamisen ennakointifoorumin ohjausryhmä

Koulutuksen kehittäminen

 • Education Finland Koulutusviennin ohjausryhmä
 • EU30 (Opetus- ja kulttuuriministeriö)
 • Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi, Korkeakoulujen arviointijaosto
 • Korkeakoulujen lukuvuosimaksujen käyttöönoton seuranta- ja arviointityöryhmä
 • Opetus- ja kulttuuriministeriön KV-foorumi
 • Opetushallituksen johtokunta
 • Oppivelvollisuuden laajentamisen seurantaryhmä
 • Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi, Arviointineuvosto
 • Työelämän ja ammatillisen koulutuksen yhteistyöverkosto (TAKKI)

Muut yhteistyöverkostot ja edustukset

 • Sitoutumattomien opiskelijajärjestöjen yhteistyöverkosto Kreisiryhmä
 • Eurooppalainen Suomi
 • Opiskelija-Holding Oy:n hallitus
 • Opiskelun ja tutkimuksen koulutussäätiö OTUS rs
 • OSS-Järjestöpalvelut Oy:n hallituksen puheenjohtajuus
 • Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry:n hallitus
 • Väestöliiton hallitus
 • Tutkitun tiedon teemavuoden 2021 verkosto
 • Arenen kestävyys ja vastuullisuus -työryhmä

Kirjoita tähän hakusana ja paina enteriä