Otto Rosenlundstyrelsemedlem

otto.rosenlund(a)samok.fi
tfn 040 704 1711

Jag heter Otto Rosenlund och är medlem i SAMOKs styrelse 2019. Jag ansvarar för internationalism både i Finland och i övriga Europa.

Jag studerar till ingenjör inom informations- och kommunikationsteknik (IKT) vid yrkeshögskolan Metropolia. Tidigare studerade jag också kulturproduktion, och förutom IKT sysslar jag också med musik. Jag spelar trumpet, klassisk gitarr och en hel hop andra instrument.

Jag är fadder för följande studerandekårer:
Studerandekåren O’Diako vid Diakoniyrkeshögskolan
Studerandekåren Helga vid yrkeshögskolan Haaga-Helia
Studerandekåren KAMO vid Kajana yrkeshögskola
Studerandekåren SAVOTTA vid yrkeshögskolan Savonia
Studerandekåren vid Åbo yrkeshögskola – TUO

Start typing and press Enter to search