Ninni KuparinenSocialpolitisk sakkunnig

[email protected]

040 164 7992

Studerandenas hälsa, välbefinnande och likabehandling

Jag heter Ninni, SAMOKs sakkunnig på socialpolitik. Mitt skrivbord täcker ett rik spektrum av ämnen som rör studerandenas hälsa, välbefinnande och likabehandling.

Våra mål för studerandenas hälsa och välbefinnande syftar till att utveckla frågor som bland annat rör studerandenas hälsovård, social- och hälsovårdstjänster och stödtjänster inom högskoleutbildning. I vårt arbete med likebehandlingen främjar vi både tillgänglighet till högskoleutbildning och lika och jämlika metoder inom högskoleutbildningen. Sektorn har ett nära samarbete med studerandekårer, högskolor, SHVS och ministerier.

Studerandes utkomst och bostadspolitiska frågor främjas tillsammans med många intressenter, t.ex. föreningen för Finlands studentbostadsföreningar, FPA och ministerierna. Förutom samarbetet mellan intressenterna omfattar påverkansarbetet för utkomstsmöjligheter och bostäder även andra omfattande nationella analyser av situationen och utveckling av system och strukturer.

I mitt arbete ingår naturligtvis också att stödja studenrandekårer på dessa områden och att samarbeta med vår systerorganisation Finlands studentkårers förbund (FSF) rf.

Mitt mål är att skapa strukturer och praxis i det finländska samhället som uppmuntrar till utbildning och gör det möjligt för studerande att avlägga en högskoleexamen och som stöder deras studieförmåga och deras allmänna välbefinnande.

Start typing and press Enter to search