Iiris Hynönenordförande

iiris.hynonen(a)samok.fi
tfn 050 389 1000

Jag heter Iiris Hynönen och är SAMOKs ordförande för 2019. Förutom att leda styrelsen ansvarar jag också för förbundets påverkansarbete, och i synnerhet nu under våren har tyngdpunkterna legat på riksdags- och EU-valet samt kampanjpåverkan som relaterar till dem.

På våren utexamineras jag som socionom och lärare inom småbarnspedagogik från yrkeshögskolan Diakonia. Teman som gäller jämställdhet och jämlikhet samt att beskydda de svagaste ligger mig särskilt varmt om hjärtat. På fritiden tycker jag om att gå på bio och konserter samt att följa med youtubares liv.

Jag är fadder för följande studerandekårer:
Studerandekåren METKA vid yrkeshögskolan Metropolia
Studerandekåren Laureamko vid yrkeshögskolan Laurea

Start typing and press Enter to search