Erica AlaluusuaStyrelsemedlem

[email protected]

0503891016

Ansvarsområde: Socialpolitik, kommunikation och EUKI 2.0

Fadderstuderandekår: COPSA, OSAKO, Poka, ROTKO, och SAVOTTA

Start typing and press Enter to search