Ella Joukkolastyrelsemedlem

ella.joukkola(a)samok.fi
tfn 050 389 1002

Jag heter Ella Joukkola och är medlem i SAMOKs styrelse. Jag ansvarar för kompetens och lärande som relaterar till examensutbildning.

Jag studerar till ingenjör inom miljöteknik vid yrkeshögskolan Savonia. På fritiden tillbringar jag tid med min hund och läser böcker.

Jag är fadder för följande studerandekårer:
Studerandekåren JAMKO vid Jyväskylä yrkeshögskola
Studerandekåren LAMKO vid Lahtis yrkeshögskola
Studerandekåren HAMKO vid Tavastlands yrkeshögskola
Studerandekåren POKA vid yrkeshögskolan Karelia
Studerandekåren SAIKO vid Saimens yrkeshögskola

Start typing and press Enter to search