Antti Halliaarbetslivspolitisk sakkunnig

antti.hallia(a)samok.fi
tfn 050 389 1011

Sociala förmåner, familjepolitik, arbetslivsfrågor, arbetspensionssystemet

Jag heter Antti och jag är sakkunnig. Det bästa jag vet är statistik, diagram, Excel och samhällsdata i allmänhet. Jag är också en liten juridiknörd. Det är därför helt befogat att jag får arbeta med frågor som berör kontinuerligt lärande, kompetensutveckling och försörjning. Lägg till arbets- och näringspolitik och studerande barnfamiljers perspektiv så blir dagarna fulla redan utan sporadiska rop om arbetspensionssystemet.

På fritiden kör jag mina barn till deras hobbyer och sköter vårt egnahemshus. Jag motionerar aktivt och somrarna tillbringar jag på en segelbåt. Jag tycker också om att snickra. Efter att huset var byggt byggde jag en lekstuga och sedan ett trädgårdsskjul. Nu är tomten full och jag har övergått till möbelsnickerier.

Arbetsgrupper och övrig representation:
FPA:s delegation

Besvärsnämnden för studiestöd
Koordineringsgruppen för livslångt lärande (SITRA)
Delegationen för ekonomihantering (ANM)
Delegationen för studiestödsärenden (UKM)
Arbetsgruppen för det livslånga lärandets utvecklingsbehov (UKM)
Styrgruppen för undersökningen Eurostudent (UKM)
Styrgruppen för projektet AMKista uralle – uraseurantatiedot käyttöön
Vice ordförande för Forskningsstiftelsen för studier och utbildning OTUS styrelse

Start typing and press Enter to search