Anniina Sippolahögskolepolitisk sakkunnig

anniina.sippola(a)samok.fi
tfn 050 389 1014

utveckling av högre utbildning, finansiering, strukturer, examina, avgiftsfri utbildning, studerandeantagning, kvalitetssystem

Jag heter Anniina och är högskolepolitisk sakkunnig vid SAMOK. I mitt arbete funderar jag på hur den högre utbildningen borde se ut och hur den borde ordnas. I mina ansvarsområden ingår exempelvis studerandeantagning, högskolornas finansiering, utveckling av undervisningen, examensstrukturen och yrkeshögskolelagen. Jag stöder studerandekårerna i olika frågor som handlar om högskolornas verksamhet, undervisning och studeranderepresentation.

Mitt mål är att vem som helst ska ha möjlighet att utbilda sig och få bra undervisning som både studerande och arbetslivet drar nytta av. Jag kämpar för avgiftsfri utbildning och utbildningens tillgänglighet samt studerandes ställning inom högskolegemenskapen.

Arbetsgrupper och övrig representation:
Sektionen för utvärdering av högskolorna (Nationella centret för utbildningsutvärdering Karvi)
Utvärderingsrådet (Nationella centret för utbildningsutvärdering Karvi)
Samarbetsnätverket för arbetslivet och den yrkesinriktade högre utbildningen (TAKKI)
Sektionen EU-30
Forumet för internationella ärenden inom högskoleutbildning och forskning
Ledningsgruppen för verkställandet av visionen Högskoleutbildning och forskning 2030
Styrgruppen för utvecklingsprojektet för YH-studerandeantagningar
Medlem i Forskningsstiftelsen för studier och utbildning OTUS styrelse

Start typing and press Enter to search