Aleksi AiraksinenSakkunnig inom kommunikation och tjänster

[email protected]

044 051 9521

Kommunikation, evenemang, utbildningar och partnerskap

Jag är Aleksi, SAMOKs sakkunnig inom kommunikation och tjänster. Jag ansvarar för genomförandet och samordningen av kommunikation, evenemang, utbildning och partnerskap.

Inom kommunikation samordnar, instruerar och utbildar jag vid behov. Konkret innebär mina uppgifter att hjälpa till med att publicera positionspapper, underhålla webbplatsen och samordna kommunikationen i sociala medier. Jag producerar också innehåll och hanterar språk. Jag redigerar SAMOKs nyhetsbrev tillsammans med den styrelseledamot som ansvarar för kommunikation och ansvarar för att kommunikationsstrategin genomförs och är aktuell, samt deltar i planeringen av kommunikation om effekter.

På evenemangssidan ansvarar jag för planering och organisering av evenemang, marknadsföring och kommunikation. Jag utvecklar och samordnar också servicepaketet, planeringen och sparringträningen för de olika projekten.

Dessutom är jag ansvarig för SAMOKs partnerskap.

Syftet är att se till att SAMOKs tjänster till studentkårerna är av högsta kvalitet, varierande och användbara och att kommunikationen håller hög standard.

Start typing and press Enter to search