JULIA NIKUSAARI

4

Lue myös Julian blogiteksti, joka löytyy tästä linkistä.

Julia Nikusaari on ehdokas SAMOKin puheenjohtajaksi vuodelle 2023.

Julia on Lapin ammattikorkeakoulun opiskelijakunta ROTKOsta, jossa on toiminut tänä vuonna hallituksen puheenjohtajana.

Myös puheenjohtajiston kesken vastuualueita jaetaan vuodesta riippuen eri tavoin. Mitkä asiat sinua kiinnostaisivat erityisesti puheenjohtajiston vastuualueelta?

”Minua kiinnostaa järjestötoiminta sekä vaikuttaminen. Minulle on tärkeää saada vuorovaikutus opiskelijakuntien ja liiton välillä toimimaan. Minulla on valmiita ratkaisuja miten esimerkiksi verkostot saadaan toimimaan kaikkia palvelevaksi. Lisäksi meillä on töitä tehtävänä, jotta saamme kummitoiminnasta tasa-arvoista. Järjestötoimintaan sisältyy myös avoimuuden lisääminen ja se on yksi kärkitavoitteistani ensi vuonna. ”

Millaisia verkostoja sinulla on ja millainen verkostoituja olet?

”Verkostoja löytyy ympäri Suomen poliittisista piireistä, jotka ovat syntyneet vuosien mittaan toimiessani kentällä. Verkostojen luominen on minulle hyvin luontaista, verkostoitujana olen rohkea enkä pelkää tarttua toimeen. ”

Millaista poliittista vaikuttamiskokemusta sinulla on? 

”Olen ollut mukana tapaamassa kuntien päättäjiä sekä Lapin kansanedustajia useaan otteeseen. Aiheina on muun muassa olleet asumiskustannukset, julkinen liikenne sekä harjoittelut. Olen ollut mukana myös tapaamassa opetus- ja kulttuuriministeriä sekä ministeriötä. Olen ollut ehdokkaana kunta- sekä aluevaaleissa. ”

Millaista johtamiskokemusta sinulla on ja millainen johtaja pyrit olemaan? 

”Olen toiminut puheenjohtajana seuraavissa organisaatioissa, nuorisovaltuustossa, nuorisofoorumissa, ammattillisen koulun opiskelijakunnassa, opiskelijayhdistyksessä sekä opiskelijakunnassa. Olen toiminut esihenkilönä myös työelämässä. Johtajana olen ymmärtäväinen, mutta osaan olla myös jämäkkä tarpeen vaatiessa. Kun henkilöstö voi hyvin on asioitakin helpompi johtaa. Johtajana minua on kuvattu esimerkiksi sitoutuneeksi. ”

Miksi sinun pitäisi tulla valituksi SAMOKin hallitukseen?

”Pitkä urani opiskelijakunnassa osoittaa, että olen sitoutunut ja pitkäjänteinen opiskelijoiden paremman huomisen ajaja. Olen kokenut ajan ennen koronaa, sen aikana ja sen jälkeen. Tämä aika on antanut minulle arvokasta tietotaitoa opiskelijakulttuurin muutoksesta ja muutoksen johtamisesta. Ihan pienestä en myöskään enää järkyty, vaan osaan toimia haastavissa tilanteissa huomioiden erilaisten olosuhteiden ja toimijoiden välisiä tarpeita ja toiveita.”

Mitä muuta haluaisit kertoa?

”Minulla on kattava ymmärrys Suomen laajuudesta ja monipuolisuudesta sekä näiden ominaisuuksien aiheuttamista haasteista ja myös mahdollisuuksista. Neljän vuoden aikana olen nähnyt opiskelijakuntien kehittymisen haastavien aikojen aikana, ja minulla on palava halu paitsi edistää sitä, että pystymme mahdollisimman tehokkaasti oppimaan toisiltamme ja kehittymään yhdessä, mutta myös tehdä opiskelijakuntien osaamista paremmin tunnetuksi ja tunnustetuksi kaikilla yhteiskuntamme sektoreilla.

On vihdoin aika, että toimintamme merkitys ja tärkeys ymmärretään myös ammattikorkeakoulujen seinien ulkopuolella. Tämän tavoitteen eteen olen valmis työskentelemään täydestä sydämestäni.”

Kirjoita tähän hakusana ja paina enteriä