I budgeten bör reserveras investeringsanslag för en utvidgning av programmet skolan i rörelse!

Ställning 13.9. Får publiceras Vi, undertecknade organisationer, kräver att regeringen vid budgetförhandlingen fattar ett beslut om att finansiera en utvidgning av verksamhetsmodellen för Skolan [...]