0

Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto – SAMOK ry kiittää lausuntopyynnöstä ja lausuu kunnioittavasti seuraavaa: Yleistä Uuteen oppilas- ja opiskelijahuoltolakiin ehdotetaan koottavaksi lainsäädännössä nykyisin hajallaan olevat oppilas- ja opiskelijahuoltoa koskevat säännökset. Lailla on tarkoitus selkeyttää lainsäädäntöä ja eri toimijoiden vastuita, yhtenäistää käytäntöjä ja parantaa oppilaiden ja opiskelijoiden tietosuojaa. Ehdotuksessa on kiinnitetty erityisesti huomiota yhteisölliseen ja ennaltaehkäisevään työhön. Laki […]

Jatka lukemista

0

Suuri opiskelijamassa on täyttänyt Eduskuntatalon pihan. Iskulauseet, torvet ja pillit raikuvat eri puolilla. Banderollit, kyltit ja liput peittävät näkyvyyden Mannerheimintielle. Tuhannet haalareihin, ylioppilaslakkeihin ja moniin muihin varusteisiin sonnustautuneet opiskelijat ovat tulleet vaatimaan puolueita tuomaan opintotukikantansa esille tässä ja nyt.

Jatka lukemista

0

SAMOK pitää turvallisuutta tärkeänä asiana ja on hyvä, että opetus- ja kulttuuriministeriö ja korkeakoulut panostavat siihen selvityksen muodossa. Turvallisuus tai turvattomuus syntyy yhteisöjen kaikesta toiminnasta, joten ennaltaehkäisevien palvelujen toiminta tulee varmistaa. Opiskelijoiden osallistaminen korkeakoulujen toimintaan on tärkeä osa yhteisöllisyyttä ja se on omiaan luomaan kokemuksen turvallisuudesta. Yhtä tärkeää on tehdä kartoitus niistä seikoista, jotka uhkaavat […]

Jatka lukemista

0

Toimiva korkeakoulukampus (pdf) Toimivan kampuksen tulee täyttää monta vaatimusta. Siellä huomioidaan muun muassa yhdenvertaisuus ja saavutettauus. Unelmakampus on yhteisö joka palvelee kaikkia jäseniään. Jokainen yhteisön jäsen viihtyy yhteisellä kampuksella. Unelmakampus tukee oppimista ja opiskelijoiden ja henkilöstön hyvinvointia  

Jatka lukemista

0

SuomiAreena käy kuumana ja SAMOKin ja SYL:n teltalla on käynyt vilinä. Opiskelijan koti -pinssejä on jaettu niin useille nykyisille, tuleville kuin entisille opiskelijoille ja samalla heitä on muistutettu opiskelijoiden merkityksestä korkeakoulupaikkakunnille. Opiskelijat tuleekin ottaa huomioon tehdessä päätöksiä, jotka koskettavat opiskelijoita ja muita kuntalaisia.

Jatka lukemista

0

Elämme yhteiskunnassa, jossa liikkumista, mielipiteitä, ajattelua ja valintoja mahdollistaa vapaus. On totta, että monesti joudumme valitsemaan vaihtoehtojen keskeltä, jolloin meitä ohjaavat mm. arvot, uskomukset, ympäristö, vietit ja elämäntilanne. Joskus olosuhteet muodostuvat haastaviksi eivätkä anna yksilölle mahdollisuutta nähdä metsää puilta – vapautta valintaan vaikeassakin tilanteessa. Kiihtyvä elämänrytmi, omat ja ympäristön odotukset, ainainen kiire ja menestymisen jano […]

Jatka lukemista

0

Yhteisöön kuulumisen tunne edistää opiskelukykyä ja siten myös opintojen sujumista. Yhteisöllisyys vaikuttaa elämän laatuun ja mielekkyyteen ja ennaltaehkäisee fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia ongelmia. Hyvässä yhteisössä ihmisten erilaisuus nähdään voimavarana. Näitä ja monia muita yhteisöllisyyden näkökulmia käsitellään SAMOKin julkaisussa Monta tietä yhteisöllisyyteen, joka laadittiin vuosien 2010-2011 aikana toteutun Yhteinen ammattikorkeakoulu -projektin päätteeksi.

Jatka lukemista

0

On jälleen se aika vuodesta, kun uudet toimijat ovat aloittamassa työskentelyä paremman huomisen puolesta eri organisaatioissa ja järjestöissä ympäri maan. Näin on tehnyt myös SAMOK. Tällä viikolla olemmekin miettineet liiton yhteisiä toimintatapoja, alkaneen vuoden painopisteitä sekä toimijoiden välisiä henkilökemioita. Kuka minä olen? Mikä on minun roolini organisaatiossa? Mitkä ovat minun työtehtäväni? Miten organisaatiota johdetaan? Millä tavalla minä pystyn vaikuttamaan siihen, että kaikilla on työyhteisössä hyvä olla?

Jatka lukemista

0

Syksy on alkanut ja opiskelijat ovat palanneet takaisin koulun penkille. Ensimmäiset opiskelijatapahtumat alkavat näkyä kaupunkien katukuvassa värikkäine haalareineen ja iloisine opiskelijoineen. En kiellä negatiivisten lieveilmiöiden syntymistä, mutta näillä tapahtumilla on myös hyvät puolensa, jotka useasti keskusteluissa unohdetaan. YTHS:n ylilääkäri Kristiina Kunttu on määritellyt käsitteen opiskelukyky. Se muodostuu omista voimavaroista, opiskelutaidoista ja -ympäristöstä sekä opetustoiminnasta. Opiskelukyky […]

Jatka lukemista

0

  Vaikuttaessa korkeakoulujen tulevaisuuteen on tärkeää tietää mihin vaikuttaa. Meillä opiskelijoilla on hienoja visioita ja tavoitteita siitä mitä korkeakoulutuksen tulisi olla. Kuitenkaan pelkästään oppitunneilla istumalla ei ymmärrä kaikkea mitä opetuksen kulisseissa tapahtuu. Opiskelijakunnissa ja SAMOKissa toimiessa oppii tuntemaan ammattikorkeakoulujen päätöksentekojärjestelmän, mutta kokemukset ammattikorkeakoulujen henkilökunnan arjesta jäävät vähäiseksi. Me SAMOKissa vaikuttamme tällä hetkellä mm. tulevaan korkeakoulujen […]

Jatka lukemista

0

SAMOKin mielestä kotouttamislainuudistus on pääsääntöisesti onnistunut.  Uudistuksessa huomioidaan kiitettävästi yhteiskunnallisen toimintaympäristön muutos ja maahanmuuttajaryhmien heterogeenisuus.  SAMOK pitää myös hyvänä lähtökohtana, että kotouttamislaissa halutaan tukea maahanmuuttajien yhdenvertaisia mahdollisuuksia olla osa sosiaalista yhteisöä. SAMOK kiittää erityisesti opiskelijoiden huomioimista osana kotouttamislakia.  SAMOK kuitenkin muistuttaa uuteen kulttuuriympäristöön sopeutumisen olevan kaksisuuntainen prosessi, joka vaatii sekä maahanmuuttajalta että vastaanottavalta yhteiskunnalta uudenlaisten toimintamallien omaksumista.  SAMOKin näkemyksen mukaan yhteisöllisyyden edistäminen […]

Jatka lukemista