0

Asiantuntijamme Vellu Taskila kirjoittaa opinnollistamisesta ja uraseurannasta sekä siitä mitä ne tarkoittavat uraohjauksen kannalta.

Jatka lukemista

0

SAMOK lausui luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain, julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain ja kotoutumisen edistämisestä annetun lain 19 §:n muuttamisesta

Jatka lukemista

0

SAMOK lausui luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi yliopistolain 39 ja 41 §:n ja ammattikorkeakoululain muuttamiseksi koskien korkeakouluopiskelijoiden opiskeluoikeutta ja poissaolo-oikeutta.

Jatka lukemista

0

Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry on mukana hallituksen Työelämä 2020 -hankkeen blogikampanjassa. Hankkeen tavoite on rakentaa Suomen työelämästä Euroopan paras vuoteen 2020 mennessä.

Jatka lukemista

1

Työn ja perheen yhdistämistä voi helpottaa monin toimenpitein. SAMOKin koulutuspoliittinen asiantuntija Veli-Matti Taskila kertoo omista kokemuksistaan.

Jatka lukemista

0

Tässä numerossa: • SAMOK tapasi Paula Risikon YTHS- ja eläkeasioissa • Vapaa-ajan ja työn sekoittuminen voi tulevaisuudessa vaikuttaa työssä jaksamiseen • Asenteet opiskeluvilppiin vaihtelevat eri puolilla Eurooppaa • AHOT-hanke päättyi mutta työ jatkuu • SAMOKin asiantuntijat Pauliina Savola ja Mikko Vieltojärvi opintovapaalla SAMOK tapasi Paula Risikon YTHS- ja eläkeasioissa SAMOK kävi tapaamassa 30. tammikuuta ministeri […]

Jatka lukemista

0

SAMOK peräänkuuluttaa työmarkkinajärjestöiltä kestäviä ratkaisuja eläkeneuvotteluista. Neuvottelujen läpileikkaavana teemana tulee olla sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus. Opiskelijat ja nuoret on otettava mukaan eläkeuudistuksen valmisteluun.

Jatka lukemista

0

Suomalaisten korkeakouluopiskelijoiden asenteet työperäistä maahanmuuttoa kohtaan ovat huomattavasti positiivisempia kuin asenteet pakolaisia kohtaan. Asia selviää Siirtolaisinstituutin tekemästä tutkimuksesta, johon vastasi lähes 15 000 korkeakouluopiskelijaa.

Jatka lukemista

0

Hallitus päätti budjettiriihen yhteydessä jo toisen kerran kuluvan vuoden aikana rakenteellisista uudistuksista opintotukeen. Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry. ja Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry. ovat ihmeissään opintotuen jatkuvasta pompottelusta. Lisäksi järjestöt kummeksuvat, mitä opintoaikoja säätelevän lainsäädännön kiristyksillä oikein haetaan. Onneksi myös hyviä päätöksiä tehtiin.

Jatka lukemista

0

Maamme hallitus kokoontuu tänään budjettiriiheen päättämään tulevan vuoden rahankäytöstä. Samalla on tarkoitus tehdä päätöksiä, joilla kurotaan umpeen kestävyysvajetta. Vastuunkantoa on vaadittu koko kansalta. Opiskelijajärjestöt tarjoavat rakenneuudistusta, jolla on kiistattomia vaikutuksia työurien pituuteen. Panostamalla opiskeluterveydenhuoltoon huolehditaan paitsi opiskelukyvystä ja siten nopeutetaan opintoja, myös varmistetaan tulevien vuosikymmenten työntekijöiden työkyky. Siirtämällä ammattikorkeakouluopiskelijat Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) palvelujen piiriin varmistetaan kaikille korkeakouluopiskelijoille toimiva, kattava ja yhdenvertainen opiskeluterveydenhuolto

Jatka lukemista

0

Jokainen työurakeskustelua vähänkään seurannut on varmasti kuullut nämä sanat: “Mutta kun nuoret aloittavat korkeakouluopintonsa aivan liian myöhään! Ja puhumattakaan suurimmasta synnistä: pitkistä opiskeluajoista!”
Mutta missä roolissa on opintojen aikana kertynyt työkokemus ja miten kokonaisuuteen vaikuttaa nopeus, jolla työllistytään koulutusta vastaaviin tehtäviin?

Jatka lukemista

0

Opiskelijajärjestöt pitävät OAJ:n puheenjohtajan ehdotusta sosiaaliturvan tason kytkemisestä toisen asteen tutkinnon suorittamiseen lyhytnäköisenä. Ehdotus ei pureudu koulutuksen ongelmiin vaan syyllistää jo valmiiksi yhteiskunnallisesti heikossa asemassa olevaa nuorta. Opiskelijajärjestöjen mielestä on tärkeää parantaa nuorten työllistymistä kannustamalla heitä suorittamaan toisen asteen koulutus, mutta järjestöt ovat eri mieltä keinoista, joilla tämä parhaiten toteutetaan. Hakeutuminen koulutuksen piiriin ei saa […]

Jatka lukemista

0

Kesä tulee, aurinko paistaa, mutta opiskelija-aktiivia ei paljon hymyilytä. Viimeisten viikkojen aikana varsinkin korkeakouluopiskelijat ja nuoret työntekijät ovat olleet taas kovan kritiikin kohteena. Paineita kasataan varsin tehokkaasti monen eri tahon toimesta. Nuorten sitä, nuorten tätä, mutta miksei nuorten ääni kuuluu päätöksenteossa?

Jatka lukemista

0

Suomalaisten ammattikorkeakoulujen opiskelijat ovat luottavaisia hankkimaansa ammattitaitoon, mutta työelämään siirtyminen stressaa silti. Asia selviää kyselystä, jonka tuottivat yhteistyönä Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry sekä Toimihenkilökeskusjärjestö STTK.

Jatka lukemista

0

Ammattikorkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollossa on paljon ongelmia, mutta korjaavia liikkeitä päättäjien puolelta ei ole vielä näkynyt. Nyt tarvitaan maamme hallitukselta toimenpiteitä tämän asian eteen. Askeleita eteenpäin voi hyvin ottaa myös osissa, mutta nyt on aika ottaa se ensimmäinen askel. Päätöksen viivyttäminen myöhempään tälle hallituskaudelle saati sitten seuraavalle hallituskaudelle on todella suuri riski. Silloin ollaan erittäin epävarmalla pohjalla ja voidaan hyvin esittää kysymys: Tuleeko korkeakouluopiskelijoille ikinä tasavertaisia terveyspalveluita?

Mikko Valtonen
Puheenjohtaja

Jatka lukemista