0

Opetus- ja kulttuuriministeriö pyysi 23.9.2015 SAMOKilta lausuntoa Kätilökoulutukselle uusi suunta -selvityksestä.

Lausunnossa SAMOK toteaa kätilökoulutuksen ongelmaksi sen, että opiskelija saa kaksoistutkinnon. Lisäksi koulutus on alemmaksi korkeakoulututkinnoksi nykyisellään aivan liian pitkä, vain 30 opintopistettä lyhyempi kuin maisterin tutkinto yliopistossa.

SAMOK pitää tärkeänä, että kätilöillä on valmius työskennellä sairaanhoitajana ja kätilönä. Tämä parantaa työllistymismahdollisuuksia ja henkilön valmiuksia toimia kätilön tehtävässä.

On myös tärkeää, että koulutus järjestetään maksuttomana koulutuksena. Maksullisen erikoistumiskoulutuksen vaarana on se, että koulutusmäärät romahtavat vetovoiman heikkenemisen myötä. Hoitoalan palkkataso ei mahdollista 14 400 euron erikoistumiskoulutuksen maksamista.

SAMOK pitää vaihtoehtoja II ja V parhaina ratkaisuina kätilökoulutuksen rakenteeksi. Molempiin vaihtoehtoihin liittyy kuitenkin ongelmia, joista tarkemmin alapuolella.

Jatka lukemista

0

Tervetuloa seuraamaan Eurooppasaliin Liikuttaako Eurooppa? -paneelikeskustelua! Kysymyksiin vastaamassa mm. Heidi Hautala (Vihr., Greens/EFA), Miapetra Kumpula-Natri (SDP, S&D) ja Merja Kyllönen (Vas., GUE/NGL), Petri Sarvamaa (Kok., EPP) ja Sampo Terho (PS, ECR).

Jatka lukemista

0

SAMOK pitää hyvänä muutosten yleisiä tavoitteita edistää erityisesti kansainvälisten opiskelijoiden mahdollisuuksia työllistyä valmistumisensa jälkeen Suomeen sekä helpottaa oleskeluluvan hakemista niille, joille Suomen edustusto on pitkän ja hankalan, joskus jopa mahdottoman matkan päässä.

Jatka lukemista

0

SAMOK lausui luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain, julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain ja kotoutumisen edistämisestä annetun lain 19 §:n muuttamisesta

Jatka lukemista

0

SAMOK lausui luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi yliopistolain 39 ja 41 §:n ja ammattikorkeakoululain muuttamiseksi koskien korkeakouluopiskelijoiden opiskeluoikeutta ja poissaolo-oikeutta.

Jatka lukemista

0

Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö (Otus) on selvittänyt ammattikorkeakoulujen aikuisopiskelijoiden näkemyksiä ja kokemuksia opiskelusta.
Ammattikorkeakoulujen aikuisopiskelijat -tutkimuksesta selviää, että suurin osa aikuisopiskelijoista käy opintojen ohessa töissä kokopäiväisesti. Opinnot rahoitetaan työtuloilla, koska vain harva saa rahallista tukea opintojensa suorittamiseen.

Jatka lukemista

0

Jokainen työurakeskustelua vähänkään seurannut on varmasti kuullut nämä sanat: “Mutta kun nuoret aloittavat korkeakouluopintonsa aivan liian myöhään! Ja puhumattakaan suurimmasta synnistä: pitkistä opiskeluajoista!”
Mutta missä roolissa on opintojen aikana kertynyt työkokemus ja miten kokonaisuuteen vaikuttaa nopeus, jolla työllistytään koulutusta vastaaviin tehtäviin?

Jatka lukemista

0

Opiskelijajärjestöt pitävät OAJ:n puheenjohtajan ehdotusta sosiaaliturvan tason kytkemisestä toisen asteen tutkinnon suorittamiseen lyhytnäköisenä. Ehdotus ei pureudu koulutuksen ongelmiin vaan syyllistää jo valmiiksi yhteiskunnallisesti heikossa asemassa olevaa nuorta. Opiskelijajärjestöjen mielestä on tärkeää parantaa nuorten työllistymistä kannustamalla heitä suorittamaan toisen asteen koulutus, mutta järjestöt ovat eri mieltä keinoista, joilla tämä parhaiten toteutetaan. Hakeutuminen koulutuksen piiriin ei saa […]

Jatka lukemista

0

Kesä tulee, aurinko paistaa, mutta opiskelija-aktiivia ei paljon hymyilytä. Viimeisten viikkojen aikana varsinkin korkeakouluopiskelijat ja nuoret työntekijät ovat olleet taas kovan kritiikin kohteena. Paineita kasataan varsin tehokkaasti monen eri tahon toimesta. Nuorten sitä, nuorten tätä, mutta miksei nuorten ääni kuuluu päätöksenteossa?

Jatka lukemista

0

Nuorten työttömyysaste Euroopassa nousi jo alkuvuodesta jälleen uuteen ennätykseen, 21,6 prosenttiin. SAMOK ja Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ovat huolissaan siitä, että talouskriisin jälkipyykki jää nykyisten eurooppalaisten lasten ja nuorten sekä tulevien sukupolvien maksettavaksi.
Mikäli nuorisotyöttömyyden hoitamiseen ei tartuta tomerasti, on riskinä, että merkittävä osa nuorista aikuisista putoaa kokonaan koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle. Jos menetämme nuoret, menetämme Euroopan tulevaisuuden”, sanovat puheenjohtajat Mikko Valtonen (SAMOK) ja Marina Lampinen (SYL).

Jatka lukemista

0

Suomalaisten ammattikorkeakoulujen opiskelijat ovat luottavaisia hankkimaansa ammattitaitoon, mutta työelämään siirtyminen stressaa silti. Asia selviää kyselystä, jonka tuottivat yhteistyönä Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry sekä Toimihenkilökeskusjärjestö STTK.

Jatka lukemista

0

Tässä numerossa: Pohjoismaiden työmarkkinaseminaarissa käsiteltiin nuorten työttömyyttä Tutustumassa tanskalaisten opiskelijoiden työllisyystilanteeseen Kv-kevätpäivät Levillä – teemana kansainvälisen osaamisen hyödyntäminen työelämässä SELL Games –kisoihin osallistui parisataa korkeakouluopiskelijaa Pohjoismaiden työmarkkinaseminaarissa käsiteltiin nuorten työttömyyttä Tukholman Fryshusetilla järjestettiin torstaina 16.5.2013 Pohjoismaiden työmarkkinaseminaari. SAMOKin puolesta seminaariin osallistui hallituksen jäsen Christoffer Andersson. Paikalla olivat pääministerit sekä työ- ja elinkeinoministerit melkein kaikista Pohjoismaista. […]

Jatka lukemista

9

Harjoittelujaksolla on useita erilaisia tarkoituksia. Pedagogisesta näkökulmasta, oppijan - eli opiskelijan - kannalta onnistunut työharjoittelu tarjoaa koulutusta vastaavia ja omaa osaamista hyödyntäviä työtehtäviä. Opittuja taitoja pääsee soveltamaan käytännössä ja kehittämään niitä edelleen. Lisäksi ihanteellinen harjoittelu kerryttää monipuolisia työelämäkontakteja ja -verkostoja sekä antaa eväitä oman urapolun suunnitteluun.

Jatka lukemista

0

Vastavalmistuneiden korkeakoulutettujen työttömyys lisääntyy kovaa vauhtia. Helmikuussa kasvua vuoden takaisesta tilanteesta oli 36 prosenttia, kertoo korkeasti koulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö Akava tiedotteessaan.
SAMOKin hallituksen puheenjohtajan Mikko Valtosen mukaan tilanteen parantamiseksi tarvitaan entistä tiivimpää yhteistyötä TE-toimistojen ja korkeakoulujen välille.

Jatka lukemista

0

Eurooppalaisten opiskelijoiden työllistyminen, työkyky, koulutuksen laatu sekä tutkintojen työllistävyys – nämä ovat olleet tänään kuumimmat puheenaiheet SAMOKin järjestämässä koulutuspoliittisessa seminaarissa Helsingissä. Eurooppalaiseen SAGE-projektiin liittyvässä tapaamisessa oli mukana noin kuutisenkymmentä osallistujaa.
Tapaamiseen osallistunut SAMOKin puheenjohtaja Mikko Valtonen on huolestunut erityisesti nuorisotyöttömyyden kasvusta Suomessa.

Jatka lukemista