0

SAMOK vastasi 26.2.2016 työ- ja elinkeinoministeriön kyselyyn korkeakoulukeksintölain uudistamistarpeesta.

Jatka lukemista

0

Tässä numerossa: Innovaatiot ja ammattikorkeakoulujen eurooppalainen yhteistyö keskiössä AMK-päivillä SAMOK kehittää vaikuttamismahdollisuuksiaan ja yhteistyötään EU:hun Laadunvalvontajärjestelmä takaa opiskelijakunnan työn jatkuvuuden  Innovaatiot ja ammattikorkeakoulujen eurooppalainen yhteistyö keskiössä AMK-päivillä AMK-päivillä Turun Logomossa14.-15.5. puhuttiin tänä vuonna koulutuksesta, innovaatioista ja tulevaisuuden työelämästä. Tapahtumaan kerääntyi yli 550 ammattikorkeakoulujen edustajaa sekä sidosryhmiä ympäri maata, mutta myös ulkomailta saakka. SAMOK osallistui seminaariin […]

Jatka lukemista

0

AMK-päivillä Turussa tänään puhunut SAMOKin puheenjohtaja Mikko Valtonen pohti ammattikorkeakouluihin kohdistuvien leikkausten vaikutuksia koulutuksen laatuun sekä välillisesti myös työllisyyteen. Hän piti hyvänä lisääntyvää ammattikorkeakoulujen autonomiaa, joka parantaa oppilaitosten mahdollisuuksia reagoida työelämän muutoksiin ja tarpeisiin.
Valtonen näkee suuria mahdollisuuksia TKI-toiminnassa ja hän muistutti, että koulutuksen laadusta on pidettävä kiinni - hankalasta taloustilanteesta huolimatta.

Jatka lukemista

0

• Uutisia kehysriihestä: - Valtioneuvoston kehyspäätös tuo opintotukeen muutoksia vuonna 2014 - Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuusindeksi jäihin – uhkana opetuksen laadun heikkeneminen - Ammatillisen koulutuksen paikkojen vähennykset suunniteltua pienempiä • SAMOK nimesi Elin Blomqvistin ehdokkaaksi ESUn hallitukseen • Yrittäjyys ja innovaatiot puhututtivat Pohjois-Euroopan opiskelijaliittojen edustajia Islannissa Valtioneuvoston kehyspäätös tuo opintotukeen muutoksia vuonna 2014 Kehysriihessä 21. […]

Jatka lukemista

0

Tässä numerossa: Opintotuen pitäminen nykymallisena vaatii töitä Erityisavustajien tapaamisessa keskusteltiin opintotukiuudistuksesta sekä muista vuoden tärkeistä teemoista TKI-toiminta tulisi ottaa huomioon jo opintojen alkuvaiheessa Lausunto korkeakoulujen turvallisuusjohtamista koskevasta selvityksestä ja sen suosituksista SAMOKin perinteiset ystävänpäivän juhlat pidettiin Lapinrinteellä Opintotuen pitäminen nykymallisena vaatii töitä Vuoden 2012 loppupuoliskon aktiivisena toiminut opintotuen rakenteellisen kehittämisen työryhmä on saanut työnsä loppuun. […]

Jatka lukemista

0

Korkeakoulun tarjoaman opetuksen hyödyllisyys opiskelijan ja työelämän kannalta lähtee opetusmenetelmistä. Eli opettajien ja heidän esimiestensä asenteet ovat keskiössä. Kysymys onkin se, millaista opetustyön pitäisi olla? Mikäli korkeakoulun opettajalla esimiehineen on vanhanaikainen näkemys siitä, millaista opetuksen tulee olla, on muutos kaukana. Olemme kaikki kuulleet siitä, kuinka opiskelijat opettelevat asiat illassa ulkoa, oksentavat sen seuraavana päivänä tenttipaperille ja sen jälkeen asia unohtuu. Olemme kuulleet opettajista jotka kokevat, että heidän opettamaansa asiaa ei voi oppia mistään muualta kuin heidän luennoiltaan – tätä on kutsuttu läsnäolopakoksi. Onko tämä nykyaikaa?

Jatka lukemista

0

Toimiva korkeakoulukampus (pdf) Toimivan kampuksen tulee täyttää monta vaatimusta. Siellä huomioidaan muun muassa yhdenvertaisuus ja saavutettauus. Unelmakampus on yhteisö joka palvelee kaikkia jäseniään. Jokainen yhteisön jäsen viihtyy yhteisellä kampuksella. Unelmakampus tukee oppimista ja opiskelijoiden ja henkilöstön hyvinvointia  

Jatka lukemista

0

Tässä numerossa: Käytännöt osaamisen tunnustamisessa puhuttivat asiantuntijatapaamisessa Hollannissa  Unelmakampuksen peruskivi muurattiin SAMOKin edunvalvontakoulutuksessa Järjestöt haluavat tiivistää yhteistyötään kansainvälisessä edunvalvonnassa TKI-toiminnasta voisi antaa opiskelijalle työtodistuksen Hyvinvointifoorumi herätti kuuntelemaan nuoria Käytännöt osaamisen tunnustamisessa puhuttivat asiantuntijatapaamisessa Hollannissa SAMOKin asiantuntija Pauliina Savola osallistui kansallisen Bologna-asiantuntijaryhmän jäsenenä Haagissa Hollannissa järjestettyyn tapaamiseen, jota isännöi Hollannin vastaava asiantuntijaryhmä ja jonka tavoitteena oli […]

Jatka lukemista

0

Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta (TKI) on yksi ammattikorkeakoulun tehtävistä opetus- ja aluekehitystehtävän lisäksi. TKI-toiminnan tulisi olla kiinteässä yhteydessä opetukseen jokaisessa korkeakoulussa. TKI-toiminnassa opiskelija pääsee puimaan aitoja työelämälähtöisiä ongelmia, mikä kartuttaa samalla työelämässä tarvittavaa osaamista ja antaa opetushenkilökunnalle ajankohtaista tietoa työelämästä. TKI-toiminta voi siis parhaimmillaan hyödyttää ja rikastuttaa opetusta tuomalla siihen aitoa työelämäläheisyyttä.

Jatka lukemista

2

Media, rehtorit, kansanedustajat ja erinäiset etujärjestöt ovat ruotineet viime viikkoina opetus- ja kulttuuriministeriön esitystä ammattikorkeakouluverkoston uudistamisesta. Keskustelu on jymähtänyt mielipiteeseen siitä, että OKM:n esitys aloituspaikkojen vähentämisestä ei ole oikein ja että ammattikorkeakoulujen pitäisi itse saada ehdottaa, mistä ja kuinka paljon niiltä leikataan. Kun tarkastelee OKM:n ammattikorkeakouluille antamia palautteita useamman vuoden ajalta, voi huomata, että ammattikorkeakouluille on annettu mahdollisuus päättää itseään koskevista muutoksista jo useampaan otteeseen.

Jatka lukemista

0

VR:n lippu-uudistuksen vaikutus opiskelijoihin vähäinen - Opiskelijoiden ja opettajien mielestä ammattikorkeakoulu-uudistuksen on parannettava koulutuksen laatua - Liikuntapalvelujen järjestäminen on korkeakoulujen lakisääteinen tehtävä

Jatka lukemista

0

Mitä tarkoittaa TKI ja miten se liittyy ammattikorkeakouluun? Tämä on ehkä ensimmäinen kysymys, joka herää, kun tuo lyhenne mainitaan. TKI-lyhenne tulee sanoista tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta. TKI-toiminta on yksi ammattikorkeakoulujen tehtävistä. Opiskelijat tekevät yleensä TKI-toimintaa hankkeissa tai projekteissa ja kehitystyöt tehdään yleensä työelämälle. Oppimisen kohteena tulisi olla todelliset työelämän ongelma- ja kehittämistilanteet, joihin opiskelijat projektien […]

Jatka lukemista

0

(Svenska) - Studerande samlade i Budapest krävde genuin delaktighet i högskoleförvaltningen
- FUI-verksamheten ska stödja undervisningen
- Valet av pilotorter för SHVS-försöket skjuts upp
- Hjärtlig stämning värmde Lappbrinken
- Målsättningar för regeringsprogrammet: Studiestödet ska möjliggöra heltidsstudier

Jatka lukemista

0

SAMOK kiittää työryhmää hyvästä raportista ja hyvistä suosituksista. TKI-toiminta on tärkeä osa ammattikorkeakoulujen toimintaa ja osittain sen avulla on varmistettavissa opetuksen ajantasaisuus ja työelämälähtöisyys. SAMOK pahoittelee sitä, että työryhmässä ei ole ollut opiskelijaedustajaa, sillä TKI-toiminta on enenevässä määrin tärkeää opiskelijoiden kannalta opetuksen integroituessa siihen. Samalla TKI-toiminta vaikuttaa merkittävästi opiskelijan osaamiseen ja työllistymismahdollisuuksiin. Onkin tärkeää, että ammattikorkeakoulut antavat opiskelijoiden osallistua nykyistä enemmän TKI-toiminnan […]

Jatka lukemista