0

SAMOK lausui eduskunnan sivistysvaliokunnalle 17.10. järjestetyssä kuulemisessa liittyen hallituksen esitykseen valtion talousarvioksi ensi vuodelle.

Lausunnon keskeiset huomiot liittyivät korkeakoulujen rahoitusleikkauksiin, opiskelijavalintojen kehittämiseen, liikunnan merkitykseen, opettajien osaamisen kehittämiseen ja opintotuen leikkaamiseen.

Jatka lukemista

0

Arenen rakenteellisen kehittämisen raportti on rakentava, asiat asioina käsittelevä katsaus ammattikorkeakoulujen nykytilaan tuo kaunistelematta esille sekä heikkoudet että vahvuudet. Laadukkaan, kansainvälisen ja innostavan korkeakoulutuksen kehittämisen tueksi tarvitaan vahvaa yhteistä visiota, johon raportti on erinomainen keskustelunavaus!

Jatka lukemista

0

Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry odotti opetus- ja kulttuuriministeriöltä ja ammattikorkeakouluilta toteutunutta voimakkaampaa yksiköiden ja päällekkäisten toimintojen karsimista toimilupakierroksella. Tämän vaalikauden aikana ammattikorkeakoulujen rahoituksesta leikataan noin 170 miljoonaa euroa. Nyt päätetyt toimet ovat SAMOKin näkemyksen mukaan riittämättömiä leikkauksiin nähden ja tämä voi vaarantaa koulutuksen laadun.

Jatka lukemista

0

Kesä jäi taakse ja loman virkistämänä on enemmän kuin innostavaa jatkaa töitä siitä, mihin alkukesästä jäätiin. Keväällä koko opiskelijaliike teki hartiavoimin töitä opintotuen, koulutuksen maksuttomuuden ja opiskelijoiden aseman edistämiseksi korkeakoulussa. Työ näiden parissa jatkuu toki edelleen, mutta syksyllä ajankohtaiseksi nousevat teemat määrittelevät sen, miten ja millä tavoitteilla ammattikorkeakoulutusta tässä maassa järjestetään. Näihin muutoksiin vaikuttaminen on […]

Jatka lukemista

0

SAMOK pitää perusteluissa mainittua vaatimusta opettajien ja opiskelijoiden tki-toimintaan osallistumisen kuvaamisesta äärimmäisen tärkeänä. SAMOK näkee tutkimus- ja kehitystyön sekä koulutustoiminnan suhteen kuvaavan erinomaisella tavalla ammattikorkeakoulun profiloitumista sekä aluevaikuttavuutta. SAMOK korostaa opiskelijoiden työharjoittelumahdollisuuksien ammattikorkeakoulun toimialueella kuvaavan hyvin alueellista ammattikorkeakoulutuksen kysyntää.

Jatka lukemista

0

SAMOK pitää kannatettavina ammattikorkeakoulu-uudistuksen tavoitteita ammattikorkeakoulujen toiminnan laadun ja vaikuttavuuden parantamisesta sekä rakenteellisen kehittämisen vauhdittamisesta. Esitetyt lakimuutokset tukevat uudistuksen tavoitteita osin, mutta uudistus jää esitetyillä muutoksilla puutteelliseksi. SAMOK pitää välttämättömänä uudistuksen toisen vaiheen toteuttamista pikaisesti siirtämällä rahoitusvastuu ammattikorkeakouluista kunnilta kokonaan valtiolle ja antamalla ammattikorkeakouluille itsenäinen oikeushenkilöasema.

Jatka lukemista

0

SAMOK pitää toimilupien uudistamista tarpeellisena ja tärkeänä välivaiheena ammattikorkeakoulujärjestelmän uudistamisessa. Erityisen tärkeää on varmistaa opiskelijoiden yhdenvertainen kohtelu, opetuksen ja TKI-toiminnan laatu sekä opiskelijapalveluiden ja opetustarjonnan tasapuolinen saatavuus.

Jatka lukemista

0

Käytännössä kaikki arviointikeskuksen keskeiset sidosryhmät toimivat Helsingissä. SAMOKilla on aito huoli ammattikorkeakouluopiskelijoiden arviointiosaamisen heikkenemisestä, mikäli arviointikeskus päätetään sijoittaa Helsingin ulkopuolelle. SAMOK on käyttänyt säännöllisesti KKA:n suunnittelijoita alustajina omissa koulutuksissaan, ja opiskelijakunnilta saatu palaute on ollut poikkeuksetta erittäin positiivista.

Jatka lukemista

0

Ammattikorkeakoulu-uudistuksessa koko kentältä vaaditaan nyt todella suuria säästöjä. Opetus- ja kulttuuriministeriön viesti on selvä: Jotain tarttis tehdä! Moni ammattikorkeakoulu onkin ottanut suuri askelia eteenpäin ja katsonut aidosti ja rohkeasti tulevaisuuteen. Moni on miettinyt mahdollisia yhdistymiskuvioita tai sitten opetuksen keskittämistä suuremmille kampuksille. Tähän suuntaan me haluammekin mennä! Ei kuitenkaan riitä, että moni on asiaa miettinyt. Säästöjen saaminen on kuin talkootyötä, jossa tarvitaan jokaista, ja mukaan on otettava koko amk-yhteisö opiskelijasta korkeakoulun ylläpitäjään.

Jatka lukemista

0

SAMOK on erittäin pettynyt opetus- ja kulttuuriministeriön päätökseen leikata ammattikorkeakouluilta yhteensä vain 2030 aloituspaikkaa vuodesta 2013 alkaen. SAMOKin mielestä tämä määrä ei tuo riittävästi säästöjä. Näillä aloituspaikkaleikkauksilla ammattikorkeakoulujen rahoitus vähenee vuoteen 2015 mennessä laskennallisesti noin 45 miljoonaa euroa, kun OKM:n alkuperäinen esitys 2160 aloituspaikasta olisi tuonut säästöjä noin 13 miljoonaa euroa enemmän.

Jatka lukemista

0

Hallituksen kehysriihestä on vierähtänyt pian jo viikko. Keskustelu aiheesta alkaa saada viimein jalansijaa nyt kun Wallinin ja AKT:n kohut tuntuvat laantuneen. Toiset väittävät, että kokoomus vei demareita, koska hallitus sopi alv:n nostosta, toiset sanovat vuorostaan demareiden vieneen kokoomusta, koska solidaarisuusvero tuli mukaan pakettiin. No, näillä keskusteluilla ei ole mitään väliä, kun pohditaan kehysriihen merkitystä korkeakouluille […]

Jatka lukemista

0

Eilen vietettiin SAMOKin ystävänpäiväjuhlia, joissa syntyi paljon poliittista keskustelua eri porukoissa. Keskustelua käytiin muun muassa perustulosta ja automaatiojäsenyydestä, mutta erityisesti ilahduin rakenteellista kehittämistä koskevasta keskustelusta. Ammattikorkeakoulut ovat jo nyt toteuttaneet suunnitelmia tehostaakseen toimintaansa. Toimipisteverkkoa karsitaan nopealla vauhdilla – jo pelkästään Metropolian suunnitelmat tuovat huomattavia supistuksia toimipisteisiin, kun 22 rakennuksesta siirrytään neljään.

Jatka lukemista

0

Puheenjohtajan tervehdys - Seminaarissa kuultiin kokemuksia ammattikorkeakoulujen yhtiöittämisestä - Ammattikorkeakouluilla oltava yhtenäiset ohjeet sora-lain soveltamisessa - Kiintiöt ja pakkohaku vaikeuttavat pääsyä korkeakouluopintoihin - Harjoittelun tavoitteet toteutuvat suunnitelmallisella yhteistyöllä

Jatka lukemista

0

Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto – SAMOK ry on erittäin pettynyt opetus- ja kulttuuriministeriön päätökseen jättää ammattikorkeakoulu-uudistuksen tärkeimmät toimenpiteet pois koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmasta KESUsta. Ammattikorkeakoulut ovat odottaneet uudistusta kauan. Se on koettu äärimmäisen tarpeelliseksi ja saanut toimikentällä laajan hyväksynnän. Uudistuksen eteneminen on nyt kiinni kuntauudistuksesta, sillä ammattikorkeakoulujen rahoituksen siirtäminen kunnilta kokonaan valtiolle ja oikeushenkilöaseman toteuttaminen ovat […]

Jatka lukemista

3

Ammattikorkeakoulujen rakenteellinen kehittäminen on ollut jo pitkään sanapari, jolla kuvataan koulutusrakenteiden saneeraamista, eli mistä leikataan ja kuinka paljon. Puhutaan siis toimipisteiden määrästä, ammattikorkeakoulujen yhdistymisistä, henkilöstön määrästä ja aloituspaikkaleikkauksista. Joidenkin mielestä vain ikävistä asioista. Kuitenkin on hyvä muistaa, että rakenteellisella kehittämisellä ja rakenteita ennen kaikkea järkevöittämällä saadaan myös paljon hyvää aikaan. Tulevaisuudessa julkiset resurssit korkeakoulutukseen eivät […]

Jatka lukemista