0

Parikymppisiä miehiä on koulutuksen tai työn ulkopuolella nyt 10 prosenttia enemmän kuin kymmenen vuotta sitten. Blogissa hallituksemme jäsen Jaakko kirjoittaa mm. ammatillisen koulutuksen ja terveyspalveluiden kehittämisestä, joilla nuorten syrjäytymiskierre saataisiin katkaistua.

Jatka lukemista

0

Hallituksen kiinnitettävä nopeasti huomio opiskelijoiden terveydentilaan, terveyspalveluiden laatuun sekä palveluiden saatavuuteen ja resursointiin. Päättäjien on turvattava sote-uudistuksessa opiskeluterveydenhuollon lainsäädännöllinen kokonaisuus! Opiskeluterveydenhuollon tulee jatkossakin olla keskeinen osa terveydenhuoltoa.

Jatka lukemista

0

“Kaikkien korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuolto voidaan toteuttaa YTHS:n kautta. Enää odotamme poliitikkojen ratkaisevia päätöksiä”, korostaa SAMOKin puheenjohtaja Jemi Heinilä.

Jatka lukemista

0

Kevään aikana avaamme blogissa eduskuntavaalikampanjamme tavoitteita. Ensimmäisenä vuorossa ammattikorkeakouluopiskelijoiden terveydenhuolto. Aihetta koskevassa keskustelussa sanoista ei olla päästy tekoihin, vaikka surkea tilanne on tiedetty jo pitkään. Vastaukset ovat olleet valmiina jo kauan, mutta poliittista pitkänäköisyyttä ei ole löytynyt. YTHS:n palvelut täytyy laajentaa myös AMK-opiskelijoille.

Jatka lukemista

0

SAMOK katsoo, että opiskeluterveydenhuollon tulee olla laadukasta ja kaikille opiskelijoille saavutettavissa olevaa. Opiskeluterveydenhuollon toimintojen tulisi muodostaa yhtenäisen kokonaisuuden, jossa huomioidaan eri-ikäiset opiskelijat sekä koulutusasteisiin liittyvät erityispiirteet. Opiskeluterveydenhuollon palveluissa tulee korostua terveysongelmien ennaltaehkäisy.

Jatka lukemista

0

Jokaista ammattikorkeakouluopiskelijaa kohti on valtakunnallisesti keskimäärin 0,00008 lääkäriä saatavilla. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että kaikki ammattikorkeakouluopiskelijoille tarkoitetut lääkärit mahtuisivat kahteen henkilöautoon! SAMOK muistuttaa, että Suomen muulla väestöllä on tilanne yleisesti ottaen paljon parempi.

Jatka lukemista

0

Ammattikorkeakoululaki eduskunnan käsittelyssä - SAMOK lausui opiskeluterveydenhuollon tulevaisuudesta - Opetus- ja kulttuuriministeriö esittää lukukausimaksuja ETA-alueen ulkoa tuleville opiskelijoille - SAMOKin liittokokouksen materiaalit julkaistiin

Jatka lukemista

0

Sosiaali- ja terveysministeriölt toimenpide-ehdotuksia opiskeluterveydenhuollon kehittämiseksi - Kansainvälisten opiskelijoiden oleskelulupiin esitetään parannusta - Korkeakoulututkimuksen XII symposium - Syksy SAMOKin toimistolla

Jatka lukemista

0

Kannanotto 25.6.2014 Vapaa julkaistavaksi Yliopisto-opiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon järjestää koko maassa Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS). Palvelun tulevaisuus riippuu sote-uudistuksen tulevista suuntaviivoista ja YTHS:n laadukas ja kustannustehokas toiminta on taattava myös jatkossa. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksesta saatiin tänään sovittua järjestämislain keskeinen sisältö. Kuntayhtymämallilla toimivat sote-alueet toimivat ennakoidusti sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäjinä. Sote-laissa tullaan määrittelemään tuottamisvastuun edellytykset, jonka perusteella sote-alueet […]

Jatka lukemista

0

SAMOK ja SYL haluavat lähettää terveiset minihallitusohjelmaneuvotteluihin kokoontuneille päättäjille. Työllisyyden edistäminen ja työurien pidentäminen ovat olleet tapetilla minihallitusohjelmaneuvotteluiden alla. Kun rakennetaan työllisyyttä, aikajänteen tulee olla pitkä. Opiskelijat muistuttavat neuvottelijoita siitä, että panostamalla nykypäivän opiskelijoihin rakennetaan pitkää ja kestävää työuraa.

Jatka lukemista

0

Hallituksen jäsen Matti Leppälehto pohtii blogissaan ongelmasta sote-alan opiskelijoiden b-hepatiittirokotuskäytänteitä.
"Kyseenalaisimmissa käytännöissä opiskelijalle tarjotaan rokotetta vasta ensimmäisen tapaturman jälkeen. Tämä ratkaisu kuulostaa lähinnä vastuunpakoilulta, jos vasta osoittauduttuaan “riskialttiiksi tapaukseksi”, voidaan korvata rokote työharjoittelijalle. Toivottavasti on onni mukana ja henkilö onnistuu välttämään tartunnat ensimmäisellä kerralla vai miten se menikään?"

Jatka lukemista

0

Ammattikorkeakouluopiskelijoiden YTHS-mallin kokeilu on ollut käynnissä 2011 syksystä alkaen. STM:n koordinoiman kokeilun ohjausryhmän väliraportin mukaan tulokset kokeilusta osoittavat, että Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS) soveltuu hyvin ammattikorkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon järjestämistavaksi. Ennaltaehkäisevä terveydenhuolto, johon YTHS erityisesti panostaa, säästää valtion kuluja tulevaisuudessa, jotka kalliimmista sosiaali- ja erityissairaanhoidon palveluista sekä työkyvyttömyyseläkkeistä koituisi.

Jatka lukemista

0

Korkeakouluopiskelijoiden terveydenhuolto on puhuttanut mediassa lähiaikoina todella paljon. Tilanne ei ole helppo. Kevään kehysriihessä valtioneuvosto päätti leikata Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiöltä sille aiemmin osoitettua vuokratukea, joka on suuruudeltaan noin 4,1 miljoonaa euroa. Tämä vastaa noin kymmenystä YTHS:n kokonaisbudjetista. Muut säätiön toiminnan rahoittajat ovat korkeakoulupaikkakunnat, itse opiskelijat sekä Kela.

Jatka lukemista

0

Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry on valinnut Jussi-Pekka Roden opiskeluterveydenhuollon asiantuntijan äitiysloman sijaiseksi. Rode aloittaa tehtävässään 22.4.2014 ja tulee vastaamaan ammattikorkeakouluopiskelijoiden terveydenhuoltoon, yhdenvertaisuuteen sekä tasa-arvoon liittyvistä kehittämis-, vaikuttamis- ja valmistelutehtävistä yhdessä liiton hallituksen sekä muiden asiantuntijoiden kanssa.

Jatka lukemista

0

Alkuviikosta kehysriihi kokoaa ministerit yhteen miettimään, millä keinoin valtion talous saadaan nousuun. Yleinen ymmärrys on, että työ on tässä avainasemassa. Työllisyysastetta tulisi nostaa. Työuria tulisi pidentää alusta, keskeltä ja lopusta. Työssä tulisi jaksaa eläkeikään saakka terveenä ja hyvinvoivana. SAMOK ry ja SYL tarjoavat päättäjille toimivaa opiskeluterveydenhuoltoa yhtenä keinona työurien pidentämiseksi. Korkeakouluopiskelijoiden osalta tämä tarkoittaa Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) laajentamista ammattikorkeakouluopiskelijoille ja tasa-arvoisen, laadukkaan opiskeluterveydenhuollon tarjoamista kaikille korkeakouluopiskelijoille.

Jatka lukemista